teisipäev, 12. detsember 2017

Riietelaat


Õppeaasta jooksul jätavad õpilased kooli hulganisti riideid ja jalanõusid. Meie garderoobitädi Maria paneb neid küll pinkidele välja ja jäätmenädala raames oli ka näitus koos meeldetuletusega väljas, kuid oma asju suurt keegi ei otsi. Sügisesel lastevanemate üldkoosolekul võttis direktor teema üles ja õhutas vanemaid oma laste asju üle vaatama.

Direktsioonis otsustati hiljuti, et korraldame nn riietelaada ja paneme kõik kooli jäetud rõivad välja. Kui keegi leiab, saab ära võtta oma kaotatud eseme. Kõik, mis jääb tänasest veel kooli, antakse taaskasutuskeskusesse.

http://www.ttg.edu.ee/ Kooli kodulehel on ka teavitus plakatina üleval. Sama teate on saanud lapsevanemad ja klassijuhatajad.

esmaspäev, 27. november 2017

Abiturient Armani Pogosjani kokkuvõte algatatud tegevustest jäätmenädalal

Keskkonnakaitse- ning jäätmenädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis
20.11 - 24.11.2017

Roheline kool

Ajavahemikus 20.11 - 24.11 viisid õpilased Armani Pogosjan, Marko Aarniste ning Rain Siegel läbi järgmised tegevused.

 1. Taarapakendite kogumine
 2. Koolitoidu eksperiment
 3. “Tarbi targalt” kampaania

Tulemused ning kokkuvõtted.

1.Taarapakendite kogumine

Algne mõte: kogume üle terve koolimaja taarapakendid ning saadud tulu suuname heategevusele. Tellime 20 musta värvi anumat, mille peale kleebime “taara” sildid, et koolipere teaks, millega tegu, ning asetame need kooli peale laiali. Arvutuste kohaselt läheb üks anum iga prügikasti juurde, mis asub koridorides, sööklas ning puhveti juures. Kaasame sellesse ka juhtkonda ning klassijuhatajaid, et nad teavitaks oma õpilasi, et toimub selline aktsioon. Õpilased peavad teadlikud olema sellest, vastasel juhul viskavad nad oma pudelid prügikasti, mitte meie anumatesse. Päeva lõpus kogume need pudelid kokku ning asetame kõik ühte suurde anumasse. Kaasata tuleb ka koristajad, et selle nädala jooksul nende poolt kogutud pudelid samuti läheksid sellesse ühtsesse anumasse. Nädala lõpus viime kogutud taara taarakäitlemiskeskusesse, ning saadud tulu suuname Ma Armastan Aidata organisatsiooni, kust edasi liigub saadud tulu  abivajajateni.
Tulemus: viie päevaga kogusime ligi 90 pudelit, millest saadud tulu oli 9 eurot ja 10 senti. Arvestades õppeaasta pikkust 8 kuud (ilma vaheaegadeta), õppeaasta peale võiks koguneda 291 eurot ja 20 senti. (9,10 eurot * 4 nädalat * 8 kuud). See on märkimisväärne summa, mis eiramisel läheb see otse prügikasti.

Taaraanumad olid asetatud prügikastide juurde üle terve koolimaja. Vaadates nädala jooksul kogutud pudelite kogust, leiame, et ei tasu seda projekti katkestada. Peab rohkem teavitama noori jäätmete sorteerimise ning aruka käitlemise tähtsusest. Selle nädala eest saadud tulu suuname meie koordinaatori, õp. Ave Tederi abil Ma Armastan Aidata organisatsiooni, kust edasi liigub saadud tulu  abivajajateni.

2. Koolitoidu eksperiment

Algne mõte: ajavahemikus 13.11 - 17.11 kaalume gümnaasiumi poolt söömata jäänud toidujäätmeid, täpsemalt prügikotte, ning dokumenteerime need. Järgmise nädala jooksul (20.11-24.11) kleebime letiklaasidele kleepsud “Tarbi targalt” ning agiteerime õpilasi tarbima mõistlikes kogustes, et vähendada raisku läinud toidu koguseid. Kaalume selle nädala kogused ning teeme vastavad järeldused. Kui eksperiment näitab, et antud kleepsud toovad kasu, siis jätame need alles. Antud tegevusest peavad olema teadlikud nii juhtkond kui ka sööklapersonal. Igapäevased kaalumised võivad võtta kaalujatel palju aega, kuid siiski üritavad nad õigeks ajaks tundidesse jõuda.
Tulemused

Esimese nädala (13.11 - 17.11) kaalumiste tulemusena saime teada, et prügikasti läks pärast 244 õpilase (8.-12.klass) söömist 19 kilogrammi toiduaineid. Infosiltide nädala jooksul vähenes 244 õpilase toidu raiskamine 1 kg võrra. Järelduses leiame, et infosiltidelt “Tarbi targalt!” oli kasu. Kaalumisel aitas kaasa lahke koolisöökla personal!

3. “Tarbi targalt!” kampaania

Algne mõte: ajavahemikus 20.11-24.11 kleebime tualettruumides kleepsud “Tarbi targalt” paberi- ning seebianumatele, et teavitada ning meelde tuletada õpilastele ning kooliperele, kui tähtis on tarbida targalt ning hoolida meie keskkonnast. Sellega me üritame vähendada nii paberi kui ka seebi kulusid, mis on kasulik nii koolile kui ka keskkonnale. Vähem raiskamist, rohkem säästmist.

Tulemused: Tallinna Tehnikagümnaasiumi kõikidesse 36 tualettruumidesse paigaldati infosildid “Tarbi targalt!”, mis visuaalsel kontrollil näitasid head tulemust. Tualettruumide prügikastides ei olnud varasemaga võrreldes nii palju tualettpaberit ning prahti, millest võib järeldada, et õpilased käitlevad paberit ning kätepesuvedelikke arukalt siis, kui neile seda meelde tuletada (siltide abil). 

 Kokkuvõttes leiame, et Tallinna Tehnikagümnaasiumi juhtkond, personal ning, mis kõige tähtsam - õpilased, võtsid keskkonnakaitse- ning jäätmenädala lahkesti vastu. Planeeritud ideed said toetust ning olid suurte raskusteta teostatud.

Ennekõike soovime tänada meie koordinaatorit, õp. Ave Tederit, kes aitas ning juhendas meie tiimi igal etapil ning ilma kelleta ei saaks teostada kõiki neid tegevusi.


Samuti täname kooli juhtkonda, sööklapersonali, õpetajaid ning kõiki, kes aitasid ning panustasid sellesse projekti. pühapäev, 26. november 2017

Reet Ausi film tekstiilijäätmetest

Reedel, 24.11 vaatasid 10.-12.klasside noored koos Maarja Keskpaik`iga aulas Reet Ausi filmi tekstiilijäätmetest ja külaline kommenteeris seda pärast. Noored esitasid küsimusi päris entusiastlikult :)
esmaspäev, 20. november 2017

Viktoria Rudenko Mondost

Viktoria Rudenko viib sel nädalal läbi temaatilised töötoad 6. (ringmajandus), 7. (õiglane kaubandus suhkru näitel) ja 8. (vaesus ja toidupank) klassile. Töö toimub lehtede, filmide ja nutitelefoni abiga.


Õpilaskogu tegutseb

Õpilaskogu eesotsas ideede autori abiturient Armani Pogosjaniga on võtnud jäätmenädalal ette plasttaara kogumise aktsiooni (saadav raha läheb heategevusele), toidu kokkuhoiu söögivahetundides (mõõdetakse äravisatud toidu koguseid, tehakse teavituskampaaniat) ja vee/seebi/tualettpaberi kokkuhoiu (teavitused tualettruumes) teemad.

pühapäev, 12. november 2017

JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMISE NÄDAL „KORDUSKASUTA – ANNA ESEMELE UUS ELU“ 18.-26.11.2017

Tegevused meie majas:
1.      Taarapakendite kogumine (korraldab õpilasesindus eesotsas Armani Pogosjaniga)
2.      Koolitoidu eksperiment (korraldajad eelmainitud)
3.      Tarbime targalt (korraldajad eelmainitud)
4.      Vanale asjale uus elu (2., 3., ja 4.klasside lapsed õpetaja Jaana Käba juhendamisel)
5.      Temaatiline töötuba Mondost, Viktoria Rudenko (läbiviija vajab tahvelarvuteid)
E, 20.11 2.tund 6.c (õp Ene Lehtmetsa klassiruum ja tunniaeg)
E, 20.11 3.tund 8.b (õp Jekaterina Vanina klassiruum ja tunniaeg)
K, 22.11 2.tund 7.b (õp Ülle Halliste tunniaeg arvutiklassis)
6.      R, 24.11 kell 9.00-ca 10.30 aulas 10.-12.klassidele Reet Ausi filmi tekstiilijäätmetest vaatamine ja pärastine kommentaar sellele Maarja Keskpaik`ilt. NB Juures on aineõpetajad vastavalt tunniplaanile.
7.      Näitus kooli jäetud rõivastest ja jalavarjudest.

Taara tarbeks pannakse prügikastide juurde mustad anumad. Nädala jooksul koguneva taara eest saadud raha annetatakse organisatsioonile „Ma armastan aidata“. Koolitoidu eksperiment on eesmärgiga vähendada toidujäätmeid. Aktsioon „Tarbime targalt“ kutsub üles vähendama seebi- ja paberikulusid tualettruumes.
Õpetaja Jaana Käba koostöö tulemused õpilastega on vaadata blogist www.oskusaineteajaveeb.blogspot.com ja www.ttg1kooliaste.blogspot.com   


kolmapäev, 1. november 2017

Jäätmetekke vähendamise nädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis

1.-3.klassid: õp Jaana Käba juhendamisel vanast uus (spordimati servadest erinevad elusolendimaketid /2.kl/, plasttaarast täpsuse ja keskendumise mäng /3.kl/)
4.-6.klassid: 4. kl koostöö õp Jaana Käbaga /vt eespoolt/, 6.kl temaatiline töötuba (Viktoria Rudenko Mondost)
7.-9.klassid: 7. ja 8.kl temaatiline töötuba (Mondost), 9.kl näituse korraldamine kooli jäetud rõivastest ja jalanõudest
10.-12.klassid: Reet Ausi tekstiilijäätmeist filmi vaatamine ja arutelu Maarja Keskpaik`iga

Plaanis on ka kirbuturg, plasttaara kogumise kasti n-ö avamine ja toidu raiskamise teabepäev (vastutajaks kooli õpilasesindus).

esmaspäev, 30. oktoober 2017

Külas kolleegid Leedust

Kohe pärast koolivaheaega külastas meie maja 30 õpetajat Leedust (Gymnasium of Lithuanian University of Health Sciences). Nende tulekut meile korraldas Sirje Aher, Rohelise Kooli koordinaator Eestis.

Külalistele esines kooli direktor, rääkides meie maja põhimõtetest ja väärtustest, koostööst erinevate teiste koolidega ning mida me oleme teinud kooli keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Seejärel külastasid leedulased tunde (loodusõpetus erinevates põhikooliklassides ja terviseõpetus 10. klassis). Koolis juhtus olema sel päeval roomajate töötuba, nii et külalistele natuke eksootikat ka :) . Siis näitasid abituriendid meie maja ja päeva TTGs lõpetas koolilõuna.

teisipäev, 26. september 2017

Eco-School´i tiitel

Eilsest on TTG Eco-School :) Roheline lipp hakkab õige pea koolis kõigile näha olema. Ja siia blogisse on alanud õppeaasta tegemised/toimetamised ka kirja saamas.teisipäev, 12. september 2017

Plaanid 2017/2018.õppeaastaks

TTG keskkonnaeesmärgid   ja                                                                                         eesmärkidest tulenevad tegevused
Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima
õueala kujundamine õppimiseks sobivaks;
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine
Keskkonnasõbralikum liikluskorraldus kooli lähiümbruses
koostöö linnaosavalitsuse ja lastevanematega
Keskkonnasõbralikum tarbimine
prügi süsteemne sorteerimine;
vee, elektri kokkuhoidmine + jäätmete vähendamine


KESKKONNATEEMALINE SUURPROJEKT: kliimamuutused


Koostöö Lehola Keskkonnahariduskeskusega

esmaspäev, 12. juuni 2017

Keskkonnamäng

Huvijuht Margit Ehandi viis koos põhikooli õpilasaktiivi liikmetega läbi keskkonnamängu 4.-6.klasside lastele, kus kooli peale oli paigutatud QRkoodidega miniplakatid küsimuste ning tegevustega.

Õpilasaktiiv otsustas:

viia läbi keskkonnateemaline viktoriin 4.-6.kl õpilastele.
Mängu formaat: QR-koodidega orienteerumismäng koolimajas.
Iga klass moodustab kuni 4-liikmelised võistkonnad ja mäng toimub ühe tunni jooksul, igal klassil eraldi.
Küsimused paigutatakse koolimaja seintele välja prinditud QR koodi kujul, õpilased skanneerivad nutitelefoni vastavat äppi kasutades küsimuse ning vastavad kirjalikult paberile. Aega ei arvestata, loevad õiged vastused.Müraplakatid

Õpetaja Gedi Põder rääkis õpilastega müra teemal. Tehti plakateid ja käidi mürataset mõõtmas nii majas sees kui ümbruskonnas, kasutades äppi Soundmeter.
esmaspäev, 24. aprill 2017

Keskkonnake

24. ja 27.aprilli külastas Tallinna Tehnikagümnaasiumi algklasse Keskkonnake. 
Lapsed said teada, et kõik jäätmed ei ole prügi ja et taaskasutusmärgiga pakenditest saab teha palju uusi tooteid.
Vaadati ka põnevat õppefilmi ning sorteeriti erinevaid pakendeid õigetesse konteineritesse.
Nüüd teab iga meie väike loodusesõber, et loodushoid saab alguse juba kodust, jätkub koolis ja et hea eeskuju on nakkav.


teisipäev, 11. aprill 2017

Vaikuseminutid

Õpetaja Gedi Põder kasutab lastega aeg-ajalt vaikuseminuteid. Sellele eelneb arutelu vaikuse olulisusest ja vajalikkusest inimesele.kolmapäev, 22. märts 2017

Kus saab meie tegevustel silma peal hoida?

http://www.ttg.edu.ee/

http://www.ttg.edu.ee/Lehed/Inimesed/tervisenoukogu.aspx

http://ttgunesco.blogspot.com.ee/

https://www.facebook.com/tehnikagymnaasium/?fref=ts

https://www.facebook.com/tallinna.opilasesindus?fref=ts


esmaspäev, 30. jaanuar 2017

autasud

Kool on saanud järgmised tunnistused 2010.aastal.

Tervise Arengu Instituut on direktor Maris Jesse allkirjaga andnud TTGle 5.11.2010 tunnistuse nr 172, mis ütleb, et TTG on tervist edendav kool.

1.12.2010 andis keskkonnaministeerium (allkirjastanud minister Jaanus Tamkivi) välja tunnistuse TTGle, mis ütleb, et kool sai konkusilt nimetuse "Aasta keskkonnateoke 2010" kooli hoovi rajatud vanadest autorehvidest jalgrattahoidla eest.

Seda rattahoidlat kahjuks ei säilitatud kooli renoveerimise raames. Praegu on meil jalgrattahoidla teistsugune, aga olemas

Tegevuskava 2016/2017

tegevuskava

2016./2017.ÕPPEAASTA TEEMAD ON
a) globaalne kodakondsus
b) elurikkus ja loodus
c) tervis ja heaolu

teemad
tegevused saavutamiseks
aeg, kestus
läbiviijad, vastutajad
saavutatu hindamine
Globaalne kodakondsus: eesmärgiks seisund, kus  TTG on jätkusuutlikku arengut toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool
TTG on UNESCO ühendkool, seega tegevused on kirjas koos ülevaadetega blogis

koolis on valikainena 11.klassis globaalne maailm
õppeaasta jooksul

 I poolaasta
Ave Teder + õpilased

Pilvi Tauer
toimub õppeaasta lõpus
toimub õppeaasta lõpus
Elurikkus ja loodus: eesmärgiks õpilane, kes kujuneb sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele
PRATE tunnid (praktiline teadus, kooli õppekava osa)


fotokonkurss „Linnaloom ja -lind” + loomakaitsepäev

temaatiline projekt „Vesi”


prügihunt (algklassid)


taaskasutamise mälumängusari


õppeaasta jooksul


5.-9.09.2016


algas sügisel 2016

õppeaasta jooksul

II poolaastal
algklasside ja loodusainete õpetajad

huvijuht


Gedi Põder


Marika Ritari


huvijuht + õpilased
toimub õppeaasta lõpus

õnnestus hästi

toimub õppeaasta lõpus
toimub pärast tegevust

toimub pärast tegevust
Tervis ja heaolu:
eesmärgiks vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks kujunev õpilane, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele.
jooksupäev


välisorienteerumine 7.-12.kl


tervise teabepäevad

rahvastepalli turniir 4.-6.kl


maleturniir


loengud koolikiusamisest


loeng Tartu Ülikoolist vaimse tervise teemal 10.-12.klassidele

südamenädal


ringteatejooks jm võistlusedõuetunnidvaikuseminutid koolis
12.-16.09.2016


19.-23.09.2016igas kuus

õppeaasta jooksul

28.-30.11.2016

23.-27.01.20176.01.2017aprill 2017


8.-12.05.2017
õppeaasta jooksul


õpppeaasta jooksul
Virge Kabrits


Rein Ikkonen + õpilased


Margit Pärn

Mati Uusmaa


huvijuht


Margit Pärn


Ave TederMargit Pärn + õpilased

Rein Ikkonen + õpilasedaineõpetajadGedi Põder + õpilased
õnnestus hästi

õnnestustoimub õppeaasta lõpus


toimub pärast tegevust

toimub pärast tegevust

õnnestustoimub pärast tegevust

toimub õppeaasta lõpus

toimub õppeaasta lõpus

toimub õppeaasta jooksul


2016/2017

Eelteave

Tallinna Tehnikagümnaasium alustas keskkonnasõbraliku kooli projektiga aastal 2007. Siis loodi töörühm õpetajatest ja viidi läbi erinevaid tegevusi. Kooli keskkonnapoliitika põhialused pandi paika siis, kümme aastat tagasi. Praegune töörühm korrigeeris aastatetagust tööd hetkesituatsiooni silmas pidades.

TTG võtab osa keskkonnahariduse projektidest igal õppeaastal.


1. Töörühma nimekiri

1. Ave Teder- arendusjuht
2. Anneli Errit- direktor
3. Gedi Põder- loodusainete õpetaja
4. Margit Ehandi- huvijuht
5. Marika Ritari- algklasside õpetaja
6. kõikide klasside klassivanemad
7. õpilaskogu liige

Töörühm teeb koostööd tervisekomisjoniga, kooli õpilaskogu ja hoolekoguga, ainekomisjonidega

koosolekud (6x aastas)

1. koosolek septembris 2016: teemade valik, tööplaani seadmine
2. koosolek novembris 2016: globaalne kodakondsus
3. koosolek jaanuaris 2017: elurikkus ja loodus
4. koosolek märtsis 2017: tervis ja heaolu
5. koosolek mais 2017: monitooringust, ideed järgmiseks õppeaastaks, ülevaade õppenõukogu/kooli hoolekogu ja õpilaskogu tarbeks
6. koosolek juunis 2017: kokkuvõte õppeaastastkeskkonnakomisjoni 2007 moodustamise eesmärk ja ülesanded

Keskkonnakomisjoni moodustamise eesmärk:
-          õpetamise mõiste arendamine
-          kooliümbruse parem kasutamine
-          vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine
-          Öko-kooli tegevuse juhtimine
-          info levitamine.


Keskkonnakomisjoni ülesanded:

 1. teeb keskkonnaülevaate
 2. koostab tegevuskava (eesmärgid, tegevused, tähtajad)
 3. jälgib tegevust ja hindab tööprotsessi
 4. omab kontrolli eesmärkide saavutamise üle
 5. tegevuse liitmine õppekavaga
 6. haarab tegevusse kaasa nii paljusid kui võimalik
 7. teavitab tegevustest meediat ning koostööpartnereid
 8. Öko-koodeksi loomine koolis ja selle esitlemine.

pühapäev, 29. jaanuar 2017

Milised mõtted meil on olnud?

Järgnevad mõtted ja pakutud tegevused on tulem meie kümne aasta tagusest tööst.

Komisjoniliikmete poolt pakutu:

 1. kohti, kus lapsed saaksid istuda, ja tugevamaid aluseid, kus kirjutada, kaasaskantavat tahvlit õpetajale
 2. õpperajad parki
 3. lastevanemate kaasamine
 4. loodusainete õpetamine looduses ja tervislikud ainetunnid värskes õhus
 5. õuesõpe ei tohiks kujuneda tavaliseks ainetunniks väljas, vaid õues tuleb teha vaid seal täidetavaid ülesandeid, mis toetavad õppekavas läbitavat teemat
 6. kasvatada õpilastes korra- ja puhtusearmastust nii kooli sees kui ümbruses, k.a park
 7. kaunis koolimaja ja selle ümbrus
 8. integratsioon uurimisteemadega
 9. rahvuslike tähtpäevade sidumine õuesõppimisega
 10. jagada klassid astmeti, kes millega tegeleb; gümnaasiumiõpilastest juhid
 11. iga veerandi lõpus on planeeritud õuetegevus
 12. I astmes loodusteaduste konverents, millele eelneb töö ainetundides
 13. piiritleda keskkonna  mõiste ja selged seosed õppeainetega
 14. veed Lepistiku pargis, Päikesesüsteemi  mudeli rajamine maastikule
 15. haridustehnoloogia ja loodussõbralikkuse lõimumine TTGs

Mida me seni teinud oleme?

Keskkonnameeskond tuli kokku tegelikult juba kümme aastat tagasi. Siis oli mõtteid palju ning nii mõnigi on sobiv ka tänasel päeval. Aga mida tookord plaaniti?

ÖKO-KOOLI PROJEKT TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMIS

Projekti eesmärgid:
1. huvi terviseküsimuse vastu - tervist edendav kool,
2. mitmekesise looduskeskkonna kasutamine,
3. puhta keskkonna loomine,
4. väljas tegutsemise ruumi kujundamine.

Öko-kool on rahvusvaheline keskkonnahariduse programm, mille käigus tavaliselt koolist saab ökokool, st keskkonnasõbralik kool. Peamiselt tegeletakse vee-, prügi- ja õuetegevuste/terviseteemaga. Tallinna Tehnikagümnaasium on tervist edendava koolina võtnud prioriteediks õuetegevuse ja tervise teema.

Küsimused, millega kooli keskkonnakomisjon tegeleb, on
- kuidas paremini ära kasutada lähiümbruse loodust,
- looduse ja keskkonna hoidmine,
- vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine ja haldamine.

TOIMUNUD TEGEVUSED (tegevused on suunatud mingi tervise- ja/või keskkonnaprobleemi lahendamisele, tegutsetakse reaalse maailma mõjutamiseks):

20.02.2007 keskkonnakomisjoni esimene koosolek, eesmärkide sõnastamine
liikmed:
Kersti Veskimets (bioloogiaõpetaja)
Aivo Saar (füüsikaõpetaja)
Ene Lehtmets (loodusõpetuse õpetaja)
Vilma Ollik (vene keele õpetaja)
Ülle Halliste (algklasside õpetaja)
Solvi Kaljuvee (algklasside õpetaja)
Marve Randlepp (ajalooõpetaja)
Pilvi Tauer (geograafiaõpetaja)
Ave Teder (arendusjuht): komisjoni juht ja öko-kooli projekti töö vedaja TTGs

19.03.2007 komisjoniliikmed teevad ettepanekuid, kuidas komisjoni tööd korraldada ning millised on TTG prioriteedid
2.04.2007 keskkonnakomisjoni töö konkretiseerimine, tegevuskava koostamine, ülesannete jagamine, tähtaegade arutelu
22.05.2007 komisjoni koosolek kokkuvõtete tegemiseks senisest tööst ja järgmise õppeaasta töö kavandamine
kevad 2007 kooli projekti tutvustamine linnaosavalitsuses ning võimalike koostööplaanide kavandamise alustamine (jutuajamine 4.06.2007 maanõunik Aldo Aadamsooga
30.08.2007 keskkonnakomisjoni õppeaasta esimene koosolek, tegevuskava seadmine uueks õppeaastaks
sügis 2007 IV astme õpilased esitasid oma nägemuse kooliümbruse kasutamisel õuesõppe tundides (arutelu toimus klassijuhatajatunnis)
29.-30.10.2007 koosolekud õpetajatele öko-kooli projektitöö ülevaate saamiseks ja haakumisest õppekavaga
sügis/talv 2007 arutasid ainekomisjonid, kuidas saab õuesõpet realiseerida tegelikkuses ainetundides
22.01.2008 komisjoni koosolek, kus arutati õpilaste ja õpetajate ettepanekutest lähtudes võimalikke lõpptulemusi
25.03.2008 komisjoni koosolek: Lepistiku pargi õpperada, teabetahvel pargi servale, kooli ümbruse haljastamine
15.04.2008 komisjoni koosolek, kus osales linnaosavalitsuse liige Urmas Kõpp: infotahvel, õpperajad, põõsad, matkapäev 16.05 Kõrvemaale.
2.06.2008 komisjoni koosolek, kus otsustati edasised tegevused järgmiseks õppeaastaks.

üritused 2007/2008 õppeaastal õpilastele projekti raames, vastutajaks Evelin Kivi (liitus komisjoniga sügisel 2007 M.Randlepa asemel)

I veerand: algklassid meisterdavad looduslikest materjalidest kooliümbruse mänguväljaku makette, näitus I korruse koridoris
II veerand: II aste valmistab visioonmakette kooli ümbrusest, näitus ja esitlus 6.02.2008, parim saab auhinna
III veerand: Lepistiku pargi ja kooli ümbruse kaardistamine
IV veerand: matk Kõrvemaale kogu koolirahvale (16.05.2008), osalesid 4.-5. ja 7.-8. klassid.


Kuidas TTG öko-kooli projekt haakub riikliku ja kooli enda õppekavaga?


VÄLJAVÕTTED PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI RIIKLIKUST ÕPPEKAVAST JA TTG ÕPPEKAVAST


1.   TTG õppe- ja kasvatuseesmärkidest:

kooli eesmärgiks on kasvatada isiksust,
7)  kes hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes,
12) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha,
15) tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.


2.   riikliku õppekava põhimõtted:

5) õppe- ja kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi, õpetus on süsteemne ja terviklik, õpetuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalustatud,
6) õppimisel-õpetamisel on keskne probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine; teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena.

3.   kooli ülesandeks on toetada valdkonnapädevuste kujunemist-

1)   looduspädevus – suutlikkus orienteeruda elus- ja eluta looduse nähtustes, nendega seonduvates seaduspärasustes, loodusteaduslikes teadmistes  ja mõtteviisides; loodushoidlik ellusuhtumine.

Looduspädevuse kujunemisel tähtsustuvad õppeainetena:
loodusõpetus
geograafia
bioloogia
keemia
füüsika
läbiv teema - Keskkond ja säästev areng.

4.   I kooliastmel taotletavad üldpädevused:

4) käitub loodust hoidvalt,
5) hoiab puhtust ja korda,
15) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada,
18) oskab õppida üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas.

     II kooliastmel taotletavad üldpädevused:


11) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete ohtlikkusest,
12) väärtustab säästvat eluviisi.

    III kooliastmel taotletavad üldpädevused:


7) oskab näha inimtegevuse mõju loodusele,
8) väärtustab terveid eluviise,
10) oskab näha põhiseoseid looduses, looduse, inimtegevuse ja tehnoloogia seoseid.

      Gümnaasiumis taotletavad üldpädevused:


7) elab tervislikult, oskab hoida, vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi,
12) väärtustab säästva ja jätkusuutliku arengu ideed, omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti.

5.   läbivad teemad – keskkond ja säästev areng


 Artikkel õuesõppe teemal Õpetajate Lehes 7.03.2008 (nr 9), lk 8 “Tehnikagümnaasium pürib ökokooliks”, autor Ave Teder. Teema on olnud artiklitena ka koolilehes (loetav aadressilt www.ttg.edu.ee).MIDA TAHAB TTG ÖKO-KOOLI PROJEKTI TULEMUSENA NÄHA?

1. puhtam ja sõbralik koolikeskkond teadlike õpilaste ja töötajatega,
2. õuesõppe ja sportimisvõimalused kooli hoovis,
3. Lepistiku pargi kasutamine loodusõpetuse ja bioloogiatundides: koostöös linnaosavalitsusega rajada õpperajad ning paigutada pargi servale infotahvel looduskeskkonna-alase infoga.