kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Käte hügieen

Meie kooliõde Kira Ponomareva organiseeris kooli üheks kuuks tasuta kasutamiseks kätepuhastusjaama ZÄP. Masinad on välja pandud söökla ette ja puhvetisse. Edaspidi on koolil võimalus seda rentima hakata.teisipäev, 28. jaanuar 2020

keskkonnaküsitluse tulem


Küsimustik viidi läbi kooli õpilaskogu liikmete seas nii põhikooli (25 õpilast) kui gümnaasiumiosas (15 õpilast). Õpilaskogudesse kuuluvad õpilased on aktiivsem osa noortest (mitmed klassivanemad), kes organiseerivad koostöös õpetajatega kooli tegevusi. Kogude tööd juhib huvijuht.
Küsimustele vastas kokku 35 noort. Küsimustele vastati anonüümselt, märkida tuli vaid vanus.
Küsitluse eesmärk on leida valdkonnad, mida edaspidi koolitöös arvestada.

Suunad edasiseks küsitluse põhjal:

1. Rohelise kooli nimi tuleb majas nähtavamaks muuta.
2. Veelindude toitmise kahjulikkusest tuleb rohkem rääkida.
3. Toiduraiskamise teema on järgmise õppeaasta  üks kolmest prioriteedist.
4. Energia ja vee säästmine ning prügi sorteerimine on teine ja kolmas prioriteet järgmisel õppeaastal.
5.  Tuleb luua nii kiusamisvaba ja turvaline keskkond kui võimalik.

keskkonnaküsitlus


KESKKONNAKÜSITLUS 2019/2020                                                      vastaja vanus …………………


1  Kas koolimajas liikudes on märgata, et oleme keskkonnasõbralik kool, Roheline kool?
JAH/EI
2  Kas loovtööde ja uurimistööde teemade hulgas on elurikkust või kliimamuutusi või keskkonnateemasid puudutavaid? JAH/EI
3  Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust? JAH/EI
4  Kas oleme õues õppinud ja loodust uurinud? JAH/EI
5   Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid? JAH/EI
6  Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud ja taimetoidud? JAH/EI
7   Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa? JAH/EI
8  Kas tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole? JAH/EI
9  Kas rõhutame koolitöös, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu? JAH/EI
1  Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna? JAH/EI
1  Kas õpilastele meeldib koolis olla? JAH/EI
      Kui on mure, kas saab sellest kellelegi koolis rääkida? JAH/EI
1  Kas räägime koolis veelindude toitmise kahjulikkusest? JAH/EI
1  Kas sorteerime koolis prügi? JAH/EI
1  Kas prügikastid on õigetes kohtades ja on neid piisavalt? JAH/EI
1  Kuidas tuled kooli: kas jalgsi, jalgratta/tõukeratta, ühistranspordi või autoga? (TÕMBA ALLA SOBIV)
1  Kas õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust? JAH/EI

KUI SOOVID MIDAGI LISADA VÕI PÕHJENDADA, SIIS KIRJUTA SIIA:

reede, 24. jaanuar 2020

energianädal 3.-7.02.2020ENERGIANÄDAL

ESMASPÄEVAL, 3.02 ON LOENG 7.-9.KLASSI ÕPILASTELE AULAS: MADIS VASSER

REEDEL, 7.02 ON LOENG 10.-12.KLASSI ÕPILASTELE AULAS: PRIIT HEINLA

NÄITUS AATRIUMIS: ALGKLASSIÕPILASTE JOONISTUSED KAMPSUNEIST, KINNASTEST JA MÜTSIDEST KUI SOOJUSALLIKAIST

TEMAATILISED TUNNID 3. JA 4.KLASSI ÕPILASTELE ENERGIASÄÄSTUST, LÄBIVIIJAD GÜMNAASIUMIÕPILASED

NÄITUS EESTI ENERGIAPOLIITIKA KOHTA


esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Veelindude loendamine

Ornitoloogiaühingu üleskutsest loendada veelinde on kinni võtnud TTG 11.klassi õpilased HANNAH MIKENBERG ja BIRGIT TAMMEMÄE. Tüdrukud loendasid linde Viimsi poolsaarel 10.01.2020.

esmaspäev, 6. jaanuar 2020

loeng Tartu Ülikoolist

6.jaanuaril oli TTG gümnaasiuminoortel külas TÜ teaduskommunikatsiooni peaspetsialist Randel Kreitsberg. Ta rääkis mikroprügist ja Läänemere olukorrast ses osas.