kolmapäev, 21. juuni 2023

Kooli hoov ja bioloogiline mitmekesisus

 Kooli hoovis on praeguseks kompostikastid, maitsetaimedega istumisala, mitmeid peenraid.esmaspäev, 19. juuni 2023

Dominick Tääker, 8.klass: 3D mudel kooliaeda puhkenurgana

 Praktilise töö autor Dominick Tääker tegi võimalikust kooliaeda sobivast projektist 3D mudeli. Projekti kavandit mõjutas soov, et selline lisa meie kooli aeda oleks reaalselt tehtav. 3D mudeli loomiseks valiti Blenderi 3D modelleerimisprogramm.
reede, 16. juuni 2023

Roheline lipp

 


Tehnikagümnaasium sai uuesti Rohelise lipu :) 

Maitsetaimede ala hoovis

 

Lõpuks sai maitsetaimede ala valmis. 10.klasside õpilased tegutsesid selle nimel koos majandusjuhataja Tiina Morkiga. 

Maitsetaimed on külvatud, loodame, et hakkavad kasvama ka.

 

esmaspäev, 22. mai 2023

Võidukas võistlus

 19.05.2023 oli vabaõhumuuseumis Rocca al Mare õpperajal traditsiooniline looduse tundmise võistlus Tallinna põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste 5-liikmeliste rühmade vahel. 

Meie kooli võistkond tuli esimeseks :) 

https://keskkonnaharidus.ee/et/uudised/looduskaitsekuu-kutsub-markama-ja-hoidma-loodust-linnas

kolmapäev, 17. mai 2023

Teema ära talgupäev

 #teemeära #talgud #rohelinekool #teemeära2023

9.mail oli koolis tõsine koristus- ja õuealakorrastuspäev: talgupäev.


KEAT programm 6.klassi õpilastele

 8.mail ja 12.mail oli meie maja 6.klasside õpilastel võimalus kuulata päästjaid KEAT programmi raames. Nad õpetasid näiteks, kuidas käituda tulekahju korral, uppuja päästmisel nii avavees kui jääaugust. Programm juhib õpilaste tähelepanu erinevatele ohutusvaldkondadele.

https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat 
reede, 5. mai 2023

"Rohelisus Tallinna linnas", Rasmus Joel Raidjõe loovtöö

Tallinna Tehnikagümnaasiumi 8c klassi õpilane Rasmus Joel Raidjõe saavutas Tallinna Haridusameti Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta 2023 raames toimunud uurimis- ja loovtööde konkursil oma vanuserühmas uurimusega „Rohelisus Tallinna linnas“ 2.koha ning on kutsutud oma tööd esitama 21. aprillil Tallinna Botaanikaaias toimuval Tallinna õpilaste teaduskonverentsil „Konverents jätkusuutlikult mõtlevale noorele“.

Väljavõte retsensioonist: "Autori huvi kodulinna rohealade vastu on igati kiiduväärne. Loodetavasti huvi säilib ja käesolev töö pakub talle ainest edasisteks uurimuslikeks töödeks. Nii näiteks võiks edaspidi keskenduda vaid ühele rohealale, vaadelda selle elustikku, uurida inimeste käitumist seal, pakkuda välja tegevusi jms." Tagasisidet andis Anne Kivinukk.


neljapäev, 4. mai 2023

meie kooli õpilased osalevad looduskaitsepäeval

 Looduskaitsekuu teema on „ Linna loodus“ ja Tallinna Linnuklubi organiseerib sel puhul  LOODUSKAITSEPÄEVA Tallinna koolide õpilastele 19.mail 2023. Looduskaitsepäeva korraldaja on  Tallinna Linnuklubi. 

Päevakava 

Kell 10.30 - kogunemine Vabaõhumuuseumi sissekäigu ees. 

Kell 11.00 - Päevakava ja juhendajate tutvustus. 

Kell 11.30 – 14.00 - Vabaõhumuuseumi looduse õpperaja rajapunktide läbimine ja ülesannete lahendamine. 

Teada tuleb igas rajapunktis 5-10 loodusobjekti ning sealhulgas käesoleva aasta olulisi liike. Rajapunktides on tundmiseks põllukultuure, koduõue puid ja põõsaid, samblikke, samblaid, objekte mereelustikust, veelinde, metsalinde, varakevadel õitsvaid taimi ja kevadisi liblikaid. Viimases rajapunktis nr.10 on vaja vastata eraldi hinnatava viktoriini "Tallinna loodus" küsimustele, mis toimub tänavu erilise sündmuse: Tallinn Euroopa roheline pealinn puhul

Osaleb ka meie kooli võistkond 9.b klassi õpilastest.


Linnulaul Lepistiku pargis

 

4.05 linnulaulu õppimise retkel Lepistiku pargis osales 21 8. ja 9. klasside õpilast. Ürituse viis läbi ornitoloog Tiit Vohta. Kokku kuuldi ja nähti 19 erinevat linnuliiki. Tegevuse korraldas bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe. Fotod tegi õpilane Rasmus Katlasep. 


esmaspäev, 17. aprill 2023

Ressursianalüüs 2023

 

RESSURSIANALÜÜS 2022/2023

Tallinna Tehnikagümnaasum

 

VALDKONNAD

meetmed

märkused

keskkonnahoidlikud hanked

TTG kasutab Tallinna linna hankeid koristusvahendite, koopiapaberi, majapidamispaberi ja bürootarvete ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti keskkonnasõbralikud ja soodsad.

Majas töötab koristusfirma, kes WC paberi ja koristusvahendid muretseb ise.

energia kokkuhoid

Treppidel ja tualettruumes on liikumisanduritega valgustus. Kui tööruume ei kasutata, kustutatakse valgustus. Tundide ajaks kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides valgustuse. Piisava päevavalguse puhul ei kasutata elektrivalgustust.

 Soojuse kokkuhoiuks sel õppeaastal võimalust ei ole, sest paljudel radiaatoritel on ära tulnud reguleerimisvõimalus.

loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine

On piirangud paberipaljunduses, õppetöös panustatakse tehnika kasutamisele (esitlused, e-õpikud, e-keskkonnad jms), et vähendada paberikasutust. Arvutites tehakse puhastust, et vähendada e-prügi.

 Toimib üleskutse kasutada koolitöös paberi mõlemat poolt.

jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus

Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse kooli lillepeenardes. Klassides on paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.  Koridorides on prügikäitlemist hõlbustavad prügikastid. Kooli jäänud õpilaste riide/jalanõud, mida keegi omaks enam ei tunnista, viiakse heategevusse.

säästev transport ja liikluskorraldus

Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed hoiavad ka tõukerattaid.  Kooli hoovi on joonistatud rattasõidu õppeks vigurrada.

 Toimib üleskutse turvalisuse eesmärgil vanematele mitte tuua õpilasi otse kooli aia taha.

tervislik töökeskkond

Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, töötab tervisenõukogu. Toimib liikumisvahetund, joonistusvahetund, kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid lauatenniselaudu. Õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.  Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada, õuesõppeklass-planetaarium.

Suund on õuesõppetundide suurendamisele.

Rekreatsiooniala väljatöötamise jätkamine.

 

 

 

Meisterdame ise vahendeid

 3., 4. ja 7.klasside õpilased tegid huvijuht Margit Ehandi juhendamisel käepärastest vahenditest ehk pappkarpidest täpsusviskemänge. Taaskasutus, tegemise rõõm ja vahendid vahetundide tegevuste rikastamiseks :)

teisipäev, 14. märts 2023

Keskkonnaministeeriumist külaline

  8.märtsil oli majas külaline 7.-12.klasside tüdrukutele. Seekord siis 11.kord juba. LIIS KIKAS, Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik, rääkis Läänemere keskkonnakaitseliste tegevuste koordineerimisest Eestis.

 Külaline rääkis üldisemalt, kuidas Läänemerd ühiselt kaitseme, mis on piirkonnas peamised ühised tegevused ja mis on Eesti enda tegevused, näiteks märtsi alguseks saab vastu võetud uuendatud Merestrateegia meetmekava. Mereprügist, sh mikro- ja makroprügi olukorrast Läänemeres oli juttu, et mis seis hetkel on ja mis meetmeid ja tegevusi saame ise teha.neljapäev, 2. märts 2023

7.03 esinemine Rohelise kooli veebinaris ettekandega

 7.03 esinemine Rohelise kooli veebinaris ettekandega

Rohelise kooli kogukonna koolide veebinaril tegi ettekande arendusjuht Ave Teder energia teemal: muu hulgas oli pikemalt juttu energianädalast, mis toimus meie koolis 2020, ja õpilaste tehtud temaatilisest videost.

https://www.facebook.com/tehnikagymnaasium/videos/energia/607114020078999/

Jälle külas Prügihunt

 

Prügihunt külastas meid jälle ja seekord kuulsid prügisorteerimise tähtsusest 3.klasside õpilased. Detsembris 2022 olid kuulajateks/õppijateks 1.-2.klasside lapsed.

 


logo: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=433622532084037&set=a.433622502084040&locale=et_EEreede, 3. veebruar 2023

Toidu säästliku ja jätkusuutliku tarbimise töötuba

 Kolmapäeva, 25.jaanuari hommikul tervitas 7.klassi õpilasi aulas Fotografiska Tallinn restorani peakokk Peeter Pihel, kes on Eesti toidu ja jätkusuutlikkuse idee eestkõneleja. Noored said põhjaliku ülevaate toidu säilitamisest, taaskasutusest ning maitsta koka kaasatoodud näkse.

Tegevus on koolis "Euroopa roheline pealinn 2023" raames ning programmi koordinaatori Kristjan Saari kirjast saab lugeda järgmist: 

"Koolitus põhineb jätkusuutlikkuse baaspõhimõtete selgitamisel - mis on hetkel murekohad ja kuidas õpilased saavad läbi enda tegevuse neid ja enda lähikonda mõjutada. Koolituse käigus tutvustatakse noortele jätkusuutlikkuse mõistet, teemaga seotud suurimaid suurimaid murekohti, zero waste mõtteviisi, innovatiivsed võimalusi,  kuidas säästlikumalt elada, toituda jne. Samuti pakub ta noortele oma restoranis toidujääkidest valmistatud soolaseid ja magusaid suupisteid."reede, 20. jaanuar 2023

Veelinnuloendus

 20.01, reedel olid meie 9. klasside õpilased Tallinna Linnuklubi organiseeritaval kesktalvisel veelinnuloendusel Pikakari hoiualal.

Riko Blok, Romet Kaupmees, Loreta Alaküla, Kristel Jahimaa, Anna Septer, Joosep Soolmann, Renee Oskar Soosaar

Toidukriminalistika

 Jaanuarikuine loeng Tartu Ülikoolist on mitmeaastane traditsioon juba meie majas. 


Reedel, 20.jaanuaril oli koolis 10.-12.klasside eest doktor Päärn Paiste loenguga "Toidukriminalistika ehk oled see, mida sööd". Jutuks oli kuidas me teame, kust toit on pärit, tuvastati mahetoodangut ja räägiti, mida inimesed sõid 5000 aastat tagasi. Saadi tuttavaks geokeemiku erialaga. 


kolmapäev, 4. jaanuar 2023

Elektrist

 

1.12 oli aulas algklasside teatrihommik. Külas on Tallinna Lasteteater Lepatriinu jõuluetendusega “Sirin-särin”: on jõuluõhtu, järsku kaob elekter ära… Sellist asjade käiku ei oodanud keegi! Kas elekter sai otsa? Kuidas kõik toimetused ikka enne jõuluvana tulekut tehtud saavad? Kuidas hakkama saada ilma elektrita? Appi tuleb vanaema oma elukogemusega. Etenduses oli nii laulu kui nalja, aga kindlasti elulist teadmist.Prügihunt majas 1. ja 2.klasside õpilaste ees 7.12.2022

 

Prügihunt 1.-2.klassidele 7.12

Keskkonnahariduslik õppeprogramm innustab lasteaia- ja koolilapsi asju kordus- ja taaskasutama ning aitab kujundada jäätmete liigiti kogumise harjumust. Õppeprogrammi eesmärk on tõsta keskkonnateadlikkust, õpetades lastele eakohaselt jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist ja ringmajanduse põhitõdesid, sealhulgas tutvustada mereprügi probleemi ning selle vältimise ja vähendamise võimalusi. Õppeprogramm on ka osa Euroopa rohelise pealinna aasta programmist ja aitab kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

Allikas: https://www.tallinn.ee/et/keskkond/prugihunt
linnuviktoriin

 16.12.2022 osales meie majast linnuviktoriinis Lilleküla Gümnaasiumis järgmised õpilased: Kristjan Havi, Riko Blok, Artur Toom ja Rasmus Joel Raidjõe. 

esmaspäev, 2. jaanuar 2023

Uus näitus loodusainete korrusel

 Loodusainete korrusel vahelduvad näitused, mis on oma õpilaste koostatud või mis sisse toodud. Nüüd on üleval 10.klassi õpilaste tööd, mis tehtud õpetaja Ene Lehtmetsa juhendamisel Rohelise linna temaatikast.