Kolmapäev, 16. november 2022

Uus näitus IV korrusel, loodusainete osas

Saime lõpuks koolimajja kaua oodatud näituse pärandkultuurist. Tegu on rändnäitusega, mille eesmärk on tutvustada erinevaid pärandkultuuri objekte. Plakatitega on kaasas ka raamatukesed iga maakonna kohta, kus on piirkonniti välja toodud just sealne pärandkultuuri osa. Kahjuks saame näitust majas hoida vaid novembri lõpuni.


 Ikka endiselt on IV korrusel olemas Rohelise kooli infostend :)

Pühapäev, 30. oktoober 2022

BSP tegemised

 Meie õpilased Rasmus Joel Raidjõe 8.c ja Kristjan Havi 9.b osalesid laupäeval, 15.10 õppekäigul Kabli linnujaama ja Nigula looduskaitsealale koos teiste Tallinna koolide õpilastega.

Paljassaare linnualal osalesid rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel reedel, 07.10.22 Riko Blok  9.a, Romet Kaupmees 9.a, Kristjan Luukas 9.a, Aleksander Bogomolov 9.a, Fred Marten Valler 9.a, Kristjan Havi 9.b, Anna Septer 9.b, Kristel Jahimaa 9.b, Loreta Alaküla 9.b, Rebeca Victoria Tomson 9.b, Renee Oskar Soosaar 9.c, Mark Tammerik 9.c.

Õpilastega õppekäikudel

 Selle sügise jooksul on nii mõnigi klass käinud õppimas väljaspool koolimaja loodusega seotut või looduses. Koolipäev saab mööduda ka pingist väljas :)

Allpool on 6.b loodusmuuseumis programmi "Elu mullas" tunnis.
Õuesõppe raames käis ka 7.b Soomaal Kuresoo rabas matkal ja kanuudega Riisa jõel.

maailmakoristuspäev

 

Prügist koristati kooli ümbrust ja Lepistiku parkigi.

Teisipäev, 27. september 2022

Alanud on uus kooliaasta, 2022/2023

 Tere ja head uut algust!

Tallinna Tehnikagümnaasiumi pere alustab uut hooaega Rohelise koolina. Saime koordinaatorilt küll kirja, mis viitab vajadusele süvendada tegevusi, nii et eks näis, kas jätkame Rohelise kooli nimetuse all ka edaspidi, aga temaatilised tegevused seetõttu ära ei jää siiski ;)

Siin on meie plaan tegevusteks õppeaasta jooksul. Selle õppeaasta kolm fookusesse võetud teemat on

õueala

elurikkus ja loodus

tervis ja heaolu

 

TTG keskkonnaeesmärgid (vaata linki allpool)

                     

õppeaasta jooksul keskmes olevad teemad

eesmärkidest ja teemadest tulenevad tegevused

Tegevuse liik

Kooli õueala igapäevane ja eesmärgistatud kasutus

õueala

Sildid peenraisse ja taimede juurde; lumelinn kooli hoovi;

putukahotell

Loovtöö

 

Koostöötegevus

 

loovtöö

Linnalooduse tähtsustamine

Elurikkus ja loodus

Loomaaiapäev tervele koolile; rasvapallikeste meisterdamise töötuba; pärandlillede populariseerimine; linnakliima eripärad;

Hoovi lindude jooginõud

Koostöötegevus loomaaiaga

Töötuba

 

 

Temaatiline tund

Loeng

 

koostöötegevus

Tervise tähtsustamine

tervis ja heaolu

Õiglase kaubanduse kuu tegevused;

küsitlus toidueelistuste kohta – koostöö sööklaga

Temaatilised tegevused

 

koostöötegevus

 

Plaanitud esile tõsta erinevate tegevustega järgmised päevad:

16.10 ülemaailmne toidupäev

23.-29.01 digikoristusnädal

8.02 sooja kampsuni päev

3.03 eluslooduse päev

14.04 Eesti õuesõppe päev

22.04 Maa päev

22.05 bioloogilise mitmekesisuse päev

 

BSP /Läänemere projekt/ (vastutaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe): meri ja rannik – võetakse osa projekti raames pakutavast

TTG keskkonna-alaste põhimõtete kogum: https://drive.google.com/file/d/1oI5cvfaFl8cmm5XXy9or3o8fjOJgJntN/view

 

Peame oluliseks info jagamist ja kättesaadavust: stend IV korrusel, blogi kodulehelt http://ttgkeskkond.blogspot.com/

Koostatakse õppeaasta jooksul keskkonnaülevaatus ja ressursikulude analüüs.


Pühapäev, 19. juuni 2022

Ressursianalüüs

 

RESSURSIANALÜÜS

2021/2022

Tallinna Tehnikagümnaasumis

 

VALDKONNAD

meetmed

märkused

keskkonnahoidlikud hanked

TTG kasutab Tallinna linna hankeid koristusvahendite, koopiapaberi, majapidamispaberi ja bürootarvete ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti keskkonnasõbralikud ja soodsad.

Majas töötab koristusfirma P. Dussmann Eesti , kes WC paberi ja koristusvahendid muretseb ise.

energia kokkuhoid

Koridorides ja tualettruumes on liikumisanduritega valgustus. Kui tööruume ei kasutata, kustutatakse valgustus. Tundide ajaks kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides valgustuse. Piisava päevavalguse puhul ei kasutata elektrivalgustust.

 

loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine

On piirangud paberipaljunduses, õppetöös panustatakse tehnika kasutamisele (esitlused, e-õpikud, e-keskkonnad jms), et vähendada paberikasutust. Arvutites tehakse puhastust, et vähendada e-prügi.

 

jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus

Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse kooli lillepeenardes. Klassides on paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.  Koridorides on prügikäitlemist hõlbustavad prügikastid. Kooli jäänud õpilaste riide/jalanõud, mida keegi omaks enam ei tunnista, viiakse heategevusse.

.

säästev transport ja liikluskorraldus

Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed hoiavad ka tõukerattaid.  Kooli hoovi on joonistatud rattasõidu õppeks vigurrada.

 

tervislik töökeskkond

Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, töötab tervisenõukogu. Toimib tantsuvahetund, joonistusvahetund, kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid lauatenniselaudu. Õpetajatele on võimaldatud massaaž ja joogatund, õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.  Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada, õuesõppeklass-planetaarium.

Edasiseks tööks: võimaldada kooli hoovis tegutsemist enam, mõelda läbi võimalused.