esmaspäev, 22. mai 2023

Võidukas võistlus

 19.05.2023 oli vabaõhumuuseumis Rocca al Mare õpperajal traditsiooniline looduse tundmise võistlus Tallinna põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste 5-liikmeliste rühmade vahel. 

Meie kooli võistkond tuli esimeseks :) 

https://keskkonnaharidus.ee/et/uudised/looduskaitsekuu-kutsub-markama-ja-hoidma-loodust-linnas

kolmapäev, 17. mai 2023

Teema ära talgupäev

 #teemeära #talgud #rohelinekool #teemeära2023

9.mail oli koolis tõsine koristus- ja õuealakorrastuspäev: talgupäev.


KEAT programm 6.klassi õpilastele

 8.mail ja 12.mail oli meie maja 6.klasside õpilastel võimalus kuulata päästjaid KEAT programmi raames. Nad õpetasid näiteks, kuidas käituda tulekahju korral, uppuja päästmisel nii avavees kui jääaugust. Programm juhib õpilaste tähelepanu erinevatele ohutusvaldkondadele.

https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/ii-kooliaste/keat 
reede, 5. mai 2023

"Rohelisus Tallinna linnas", Rasmus Joel Raidjõe loovtöö

Tallinna Tehnikagümnaasiumi 8c klassi õpilane Rasmus Joel Raidjõe saavutas Tallinna Haridusameti Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta 2023 raames toimunud uurimis- ja loovtööde konkursil oma vanuserühmas uurimusega „Rohelisus Tallinna linnas“ 2.koha ning on kutsutud oma tööd esitama 21. aprillil Tallinna Botaanikaaias toimuval Tallinna õpilaste teaduskonverentsil „Konverents jätkusuutlikult mõtlevale noorele“.

Väljavõte retsensioonist: "Autori huvi kodulinna rohealade vastu on igati kiiduväärne. Loodetavasti huvi säilib ja käesolev töö pakub talle ainest edasisteks uurimuslikeks töödeks. Nii näiteks võiks edaspidi keskenduda vaid ühele rohealale, vaadelda selle elustikku, uurida inimeste käitumist seal, pakkuda välja tegevusi jms." Tagasisidet andis Anne Kivinukk.


neljapäev, 4. mai 2023

meie kooli õpilased osalevad looduskaitsepäeval

 Looduskaitsekuu teema on „ Linna loodus“ ja Tallinna Linnuklubi organiseerib sel puhul  LOODUSKAITSEPÄEVA Tallinna koolide õpilastele 19.mail 2023. Looduskaitsepäeva korraldaja on  Tallinna Linnuklubi. 

Päevakava 

Kell 10.30 - kogunemine Vabaõhumuuseumi sissekäigu ees. 

Kell 11.00 - Päevakava ja juhendajate tutvustus. 

Kell 11.30 – 14.00 - Vabaõhumuuseumi looduse õpperaja rajapunktide läbimine ja ülesannete lahendamine. 

Teada tuleb igas rajapunktis 5-10 loodusobjekti ning sealhulgas käesoleva aasta olulisi liike. Rajapunktides on tundmiseks põllukultuure, koduõue puid ja põõsaid, samblikke, samblaid, objekte mereelustikust, veelinde, metsalinde, varakevadel õitsvaid taimi ja kevadisi liblikaid. Viimases rajapunktis nr.10 on vaja vastata eraldi hinnatava viktoriini "Tallinna loodus" küsimustele, mis toimub tänavu erilise sündmuse: Tallinn Euroopa roheline pealinn puhul

Osaleb ka meie kooli võistkond 9.b klassi õpilastest.


Linnulaul Lepistiku pargis

 

4.05 linnulaulu õppimise retkel Lepistiku pargis osales 21 8. ja 9. klasside õpilast. Ürituse viis läbi ornitoloog Tiit Vohta. Kokku kuuldi ja nähti 19 erinevat linnuliiki. Tegevuse korraldas bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe. Fotod tegi õpilane Rasmus Katlasep. 


esmaspäev, 17. aprill 2023

Ressursianalüüs 2023

 

RESSURSIANALÜÜS 2022/2023

Tallinna Tehnikagümnaasum

 

VALDKONNAD

meetmed

märkused

keskkonnahoidlikud hanked

TTG kasutab Tallinna linna hankeid koristusvahendite, koopiapaberi, majapidamispaberi ja bürootarvete ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti keskkonnasõbralikud ja soodsad.

Majas töötab koristusfirma, kes WC paberi ja koristusvahendid muretseb ise.

energia kokkuhoid

Treppidel ja tualettruumes on liikumisanduritega valgustus. Kui tööruume ei kasutata, kustutatakse valgustus. Tundide ajaks kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides valgustuse. Piisava päevavalguse puhul ei kasutata elektrivalgustust.

 Soojuse kokkuhoiuks sel õppeaastal võimalust ei ole, sest paljudel radiaatoritel on ära tulnud reguleerimisvõimalus.

loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine

On piirangud paberipaljunduses, õppetöös panustatakse tehnika kasutamisele (esitlused, e-õpikud, e-keskkonnad jms), et vähendada paberikasutust. Arvutites tehakse puhastust, et vähendada e-prügi.

 Toimib üleskutse kasutada koolitöös paberi mõlemat poolt.

jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus

Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse kooli lillepeenardes. Klassides on paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.  Koridorides on prügikäitlemist hõlbustavad prügikastid. Kooli jäänud õpilaste riide/jalanõud, mida keegi omaks enam ei tunnista, viiakse heategevusse.

säästev transport ja liikluskorraldus

Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed hoiavad ka tõukerattaid.  Kooli hoovi on joonistatud rattasõidu õppeks vigurrada.

 Toimib üleskutse turvalisuse eesmärgil vanematele mitte tuua õpilasi otse kooli aia taha.

tervislik töökeskkond

Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, töötab tervisenõukogu. Toimib liikumisvahetund, joonistusvahetund, kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid lauatenniselaudu. Õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.  Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada, õuesõppeklass-planetaarium.

Suund on õuesõppetundide suurendamisele.

Rekreatsiooniala väljatöötamise jätkamine.