pühapäev, 18. november 2018

Maailmanädala kokkuvõte


Kolmapäeval, 14.11 oli üheksandatel klassidel külas Süüria pagulane Aala, kes praegu elab Türil. Tema ja ta abikaasa põgenemine oma kodumaalt oli väga selgelt seotud nende lapsega. Nimelt kukkus pomm majale ja laps sai viga, siis otsustasidki vanemad, et oma lapse päästmiseks nad põgenevad. Türil on neil praegu rahulik elupaik ja laps on terve, käib lasteaias. Aala rääkis oma üleelamistest, näitas videoid Süüriast. Oli aru saada, et ta on isamaa üle uhke, kuid hirm lapse pärast on toonud ta kaugele sõjakoldest.
Neljapäeval, 15.11 organiseeris kahele 8.klassile töötoa ÜRO noorte seast Sigrid Ojavee, temaga oli kaasas noormees Ecuadorist, tunni viisid noored koos läbi. Juttu oli kestlikust eluviisist, maailmakodanikuks olemisest. Meie noored tegid rühmatöödena plakatid, kus nad oma arusaamist puuna väljendasid. Need on näitusena väljas kooli aatriumis.
Reedel, 16.11 oli ühele kaheksandale ja kolmele seitsmendale klassile temaatiline viktoriin kaheksa küsimusega. Iga klassi esindas võistkond. Kui töö tehtud, arutati vastused koos läbi. Kõige põhjalikumalt vastasid 7.b klassi noormehed ja said autasuks kooli logoga pastapliiatsid. Tegelik autasu oli muidugi kõigile osalejatele teadmised J
Kuna globaalse maailma valdkond on laialdane, leidub seal pea iga ainetunni teemasid. Viktoriiniküsimuste arutamisel noored märkisidki, et seda või teist (näiteks Läänemere probleemid) on loodusõpetuse tundides räägitud. TTG maailmanädal hõlmas endas loodusõpetuse, bioloogia, ajaloo, inimeseõpetuse, kodanikuõpetuse tundide temaatikat.Sügisene maailmanädal 7.-9.klassidele


12.-16.NOVEMBRIL 2018
7.-9.KLASSIDE NOORTELE

GLOBAALNE KÜLA EHK MAAILMAKÜLA ON IDEE, MILLE JÄRGI ON TÄNAPÄEVA MAAILM KUI ÜKS ÜHTNE KOGUKOND.  SELLE TEKKIMIST ON SOODUSTANUD TÄNAPÄEVASED TRANSPORDI- JA SIDESÜSTEEMID, GLOBALISEERUMINE, MASSIMEEDIA JA ÜLEILMSED KESKKONNAPROBLEEMID. IGA INIMENE MAAILMAS VASTUTAB KA KÕIGI TEISTE EEST.

TEGEVUSED MEIE KOOLIS:
KOLMAPÄEVAL, 14.11 ON 9.KLASSIDEL KÜLAS SÜÜRIA PAGULANE AALA, KES PRAEGU ELAB TÜRIL. 9.B KELL 10.00 JA 9.A KELL 11.05 AINETUNNI KLASSIRUUMIS.
NELJAPÄEVAL, 15.11 ON 8.A JA 8.C KLASSIDE NOORTEL TEMAATILINE TÖÖTUBA, MILLE VIIB LÄBI ÜRO NOORTE SEAST SIGRID OJAVEE. 8.A KELL 8.55 JA 8.C KELL 10.00 AINETUNNI KLASSIRUUMIS.
REEDEL, 16.11 ESIMESE TUNNI AJAL RUUMIS 305 7.A, 7.B, 7.C JA 8.B KOLMELIIKMELISED VÕISTKONNAD OSALEMAS TEMAATILISEL VIKTORIINIL.


kolmapäev, 7. november 2018

Kooliümbuse turvalisemaks muutmine

Meie maja õpilased võtsid osa kampaaniast, kus tänavale maaliti hoiatavad sõnad "Peatu, vaata, veendu". Kooli värava ette pargist tuleva trepi juurde märgiti teade maha.