teisipäev, 28. aprill 2020

Ressursianalüüs 2020


Ressursianalüüs keskkonnavaldkonniti 2020.a kevadel Tallinna Tehnikagümnaasiumis

1.1.           Keskkonnahoidlikud hanked (kontoritarbed, koristusvahendid jms)
1.2.           Energiatõhususe edendamine (meetmed tarbitava energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks)
1.3.           Loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine (meetmed, mis võimaldavad vähendada loodusvarade ja olulise keskkonnamõjuga seotud kontoritarvete jms tarbimist)
1.4.           Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus (meetmed jäätmetekke vähendamiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks)
1.5.           Säästev transport ja liikuvuskorraldus (meetmed, mis võimaldavad minimeerida transpordivahendite kasutamisest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ja edendada säästvaid tööreise ja tööle-koju liikumist)
1.6.           Tervislik töökeskkond (meetmed tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna ja –tingimuste võimaldamiseks)

VALDKONNAD
meetmed
märkused
keskkonnahoidlikud hanked
TTG kasutab Tallinna linna hankeid koristusvahendite, koopiapaberi, majapidamispaberi ja bürootarvete ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti keskkonnasõbralikud ja soodsad.
Majas töötab koristusfirma, kes WC paberi ja koristusvahendid muretseb ise.
energiatõhususe vähendamine
Koridorides ja tualettruumes on liikumisanduritega valgustus. Vahetundides on klassides valgustus kustutatud – seda reeglit järgib TTG hoolega. Tundide ajaks kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides valgustuse.
Plaanis on jätkata suuremate energiakokkuhoiu üritusetega, et kaasata võimalikult suurt hulka kooliperest.
loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine
On piirangud paberipaljunduses, õppetöös panustatakse tehnika kasutamisele (esitlused, e-õpikud, e-keskkonnad jms), et vähendada paberikasutust.
Rohkem pöörata tähelepanu paberi taaskasutusele tundides.
jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus
Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse kooli lillepeenardes. Klassides on paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.
Tähelepanu endiselt sööklale (kui palju sööjad raiskavad toitu).
säästev transport ja liikluskorraldus
Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed hoiavad ka tõukerattaid.
Hakata kasutama õuele joonistatud võimalusi.
tervislik töökeskkond
Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, töötab tervisenõukogu. Toimib tantsuvahetund, kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid lauatenniselaudu. Õpetajatele on võimaldatud massaaž ja joogatund, õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.  Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada.
Võimaldada kooli hoovis tegutsemist enam, mõelda läbi võimalused.


Tallinna Tehnikagümnaasiumi keskkonnakomisjon otsustas 16.04.2019 peetud koosolekul, kus arutati ressursianalüüsi, et kool ei esita arvulisi näitajaid kulude kohta (elekter, vesi, küte), vaid läheneb olukorrale teisest küljest. Me peame oluliseks keskkonda parandada laiemas kontekstis, mitte ainult kokkuhoius. Seega on antud keskkonnavaldkonnad sisuliselt läbi mõeldud ja arutatud, mida me juba teeme ja mida saab veel teha. Nii mõndagi ühtib õpilaste tehtud küsitluse tulemusega (näiteks õuesõppeklass, tähelepanu toidu raiskamisele, prügikäitlus). SAMA OTSUST KINNITAS KOMISJON 2020 kevadel töökoosolekul 28.04.2020.

Sellele õppeaastale plaanitust lükkub järgmisesse perioodi õuesõppeklassi lõplik valmimine.
neljapäev, 16. aprill 2020

projekt "Tere, kevad"

Distantsõppe algusest alates osaleb õpetaja Katri Sanina iga 4. klassiga PRATE tundide raames projektis "Tere, Kevad" https://terekevad.ee/ .

Õpilased
- teevad loodusvaatlusi ja otsivad kevade saabumise märke;
- õpivad projektis erinevaid kevade-kuulutajaid ehk taime- ja loomaliike;
- osalevad iganädalases loodusviktoriinis;
- joonistavad (tehakse koostöös kunstiõpetajaga Monica-Luyza Sepp´aga ühistöö - maikellukese joonistamine/maalimine);
- kirjutavad kevadeteemalisi lühiluuletusi või haikusid;
- pildistavad õues ja lisavad oma loodusfotod Padlet veebitahvlile, mis K. Sanina on iga klassi jaoks teinud. Näiteks 4b. klassi Padlet: https://padlet.com/katrisanina/l1owvfzba85x PAROOL: krookus.

Sellised tegemised PRATE-s. Tundub, et lastel on põnev, osalemisaktiivsus üsna suur :)

MAIKELLUKESE PILDID ON VÄLJAS KOOLI KODULEHEL: https://www.ttg.edu.ee/uudis/piibelehed-4-klass/ 

teisipäev, 7. aprill 2020

Osalemine veebiviktoriinis


Meie õpilased osalesid kahe võistkonnaga (Kollased 24 punkti ja Tehniklased 16 punkti) rahvusvahelise veebiviktoriini "Noored Euroopa metsades" Eesti eelvoorus, mis toimus 30.03. Finaali küll ei saadud, kuid ikkagi oleme uhked J


http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades

Eesti mets « Külauudised

reede, 3. aprill 2020


1.      Tulemas on aprill, südametervise ja liikumise kuu
Kooli FB lehel on järgmine üleskutse:
„Jaga meiega pilte sellest, kuidas sina kodustes tingimustes liigud ja sportimiseks sobivaid lahendusi leiad.
Ootame ka fotosid tervislikust toitumisest ja tegelikult kõigest, mis kodus olles südame soojaks ja rõõmsaks teeb 
😊
Saadetud pildid laeme kooli kodulehele ja ka siia, et inspireerida kaasõpilasi.
Saada meeleolukas pilt hiljemalt 5. aprilliks huvijuhi aadressile:
margit.ehandi@ttg.edu.ee
Seega valmistume aprillikuu tegevusteks teisiti.
Kooli huvijuht organiseerib kooli hoovi liiklusraja valmimist. Töö on käimas.