pühapäev, 27. september 2020

Õppeaasta 2020/2021

Sel õppeaastal on pandeemia tõttu tegevused hajutatud ning suuri üritusi majas korraldada ei saa. Aga eks tegutseme ikka :) ' Õppeaaata tegevuskava pn plaanina järgmine. TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2020/2021.ÕPPEAASTAL 1. Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima 2. õueala kujundamine õppimiseks sobivaks ning ilumeele arendamiseks (õuesõppeklass) 3. vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine 4. kiusamisvaba ja turvalise keskkonna loomine 5. säästev areng energia ja vee säästmine (ressursikulu analüüs) 6. keskkonnasõbralikum tarbimine (prügi süsteemne sorteerimine; toiduraiskamine fookusesse) 7. sõbralik õhkkond ning õppimist soodustav ja arendav keskkond võimaldamaks teadvustada loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid (puude (jm taimede) kooli aias teabetahvliga märgistamine, õuesõppetundide võimaluse loomine) 8. Rohelise kooli nimi ja tegevused rohkem nähtavaks majas 9. keskkonnateemade käsitlemine igas astmes ja klassis (veelinduse toitmise kahjulikkuse teabe levitamine; loengud, tunnid, praktiline tegevus) BSP (vastutaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe) Osalemine BSP lindude ökoloogia programmis aasta jooksul; talvine veelindude loendus Tallinna lähiümbruses (jaanuar); kevadine linnuvaatlus (aprill) Osalemine BSP veebiviktoriinis(november-detsember Osalemine Tallinna koolide linnuviktoriinis põhikooli ja gümnaasiumi võistkonnaga (jaanuar)