kolmapäev, 5. detsember 2018

Looduskooli kogemus Oulu lähedalt

26.-28.11.2018 korraldas MTÜ Mondo kaheksale Eesti kooli õpetajale õppekäigu Soome, et tutvuda sealsete koolide heade praktikatega. Muu hulgas käsime ka looduskoolis. Käisime läbi väikse matkaraja väikese kinnikasvava järvekese kaldail, sõime lõkkevorsti ja kuulasime, mida sealses kunagises vanas koolimajas, praeguses looduskoolis tehakse. Oulu koolid kasutavad meelsasti võimalust ja programme, mida pakutakse.

Temaatilised õppekäigud I poolaastal


ÜLEVAADE ÕPPEKÄIKUDEST, MIS SEOTUD ELURIKKUSE, KESKKONNAHOIU JA TERVISEGA
September 2018
14.09
Aegna
2.b
17.09
energeetika õppeaine õppekäik
11.kl
21.09
seenenäitus loodusmuuseumis
3.d
28.09
spordipäev
kogu kool

Oktoober 2018
2.10
Aegviidu
1.c
4.ja 5.10
MTÜ Kasside Turvakodu
3.d
4.10
loodusmatk
6.b
9.10
keskkonnaprojekt
7.c
9.10
kaevandusmuuseum
9.a ja b
11.10
Viru raba
7.a, b, c
15.10
energeetika õppeaine õppekäik Irus
11.kl
17.10
botaanikaaed
6.a
30.10
matk Harku metsa
2.c

November 2018
5.11
Viru raba
7.a, b, c
6.11
tervishoiumuuseum
8.c
13.11
Rannarahva muuseum
7.a
21.11
Paljassaare
7.b
29.11
pandipakend
5.c
29.11
loodusmuuseum
5.d

pühapäev, 18. november 2018

Maailmanädala kokkuvõte


Kolmapäeval, 14.11 oli üheksandatel klassidel külas Süüria pagulane Aala, kes praegu elab Türil. Tema ja ta abikaasa põgenemine oma kodumaalt oli väga selgelt seotud nende lapsega. Nimelt kukkus pomm majale ja laps sai viga, siis otsustasidki vanemad, et oma lapse päästmiseks nad põgenevad. Türil on neil praegu rahulik elupaik ja laps on terve, käib lasteaias. Aala rääkis oma üleelamistest, näitas videoid Süüriast. Oli aru saada, et ta on isamaa üle uhke, kuid hirm lapse pärast on toonud ta kaugele sõjakoldest.
Neljapäeval, 15.11 organiseeris kahele 8.klassile töötoa ÜRO noorte seast Sigrid Ojavee, temaga oli kaasas noormees Ecuadorist, tunni viisid noored koos läbi. Juttu oli kestlikust eluviisist, maailmakodanikuks olemisest. Meie noored tegid rühmatöödena plakatid, kus nad oma arusaamist puuna väljendasid. Need on näitusena väljas kooli aatriumis.
Reedel, 16.11 oli ühele kaheksandale ja kolmele seitsmendale klassile temaatiline viktoriin kaheksa küsimusega. Iga klassi esindas võistkond. Kui töö tehtud, arutati vastused koos läbi. Kõige põhjalikumalt vastasid 7.b klassi noormehed ja said autasuks kooli logoga pastapliiatsid. Tegelik autasu oli muidugi kõigile osalejatele teadmised J
Kuna globaalse maailma valdkond on laialdane, leidub seal pea iga ainetunni teemasid. Viktoriiniküsimuste arutamisel noored märkisidki, et seda või teist (näiteks Läänemere probleemid) on loodusõpetuse tundides räägitud. TTG maailmanädal hõlmas endas loodusõpetuse, bioloogia, ajaloo, inimeseõpetuse, kodanikuõpetuse tundide temaatikat.Sügisene maailmanädal 7.-9.klassidele


12.-16.NOVEMBRIL 2018
7.-9.KLASSIDE NOORTELE

GLOBAALNE KÜLA EHK MAAILMAKÜLA ON IDEE, MILLE JÄRGI ON TÄNAPÄEVA MAAILM KUI ÜKS ÜHTNE KOGUKOND.  SELLE TEKKIMIST ON SOODUSTANUD TÄNAPÄEVASED TRANSPORDI- JA SIDESÜSTEEMID, GLOBALISEERUMINE, MASSIMEEDIA JA ÜLEILMSED KESKKONNAPROBLEEMID. IGA INIMENE MAAILMAS VASTUTAB KA KÕIGI TEISTE EEST.

TEGEVUSED MEIE KOOLIS:
KOLMAPÄEVAL, 14.11 ON 9.KLASSIDEL KÜLAS SÜÜRIA PAGULANE AALA, KES PRAEGU ELAB TÜRIL. 9.B KELL 10.00 JA 9.A KELL 11.05 AINETUNNI KLASSIRUUMIS.
NELJAPÄEVAL, 15.11 ON 8.A JA 8.C KLASSIDE NOORTEL TEMAATILINE TÖÖTUBA, MILLE VIIB LÄBI ÜRO NOORTE SEAST SIGRID OJAVEE. 8.A KELL 8.55 JA 8.C KELL 10.00 AINETUNNI KLASSIRUUMIS.
REEDEL, 16.11 ESIMESE TUNNI AJAL RUUMIS 305 7.A, 7.B, 7.C JA 8.B KOLMELIIKMELISED VÕISTKONNAD OSALEMAS TEMAATILISEL VIKTORIINIL.


kolmapäev, 7. november 2018

Kooliümbuse turvalisemaks muutmine

Meie maja õpilased võtsid osa kampaaniast, kus tänavale maaliti hoiatavad sõnad "Peatu, vaata, veendu". Kooli värava ette pargist tuleva trepi juurde märgiti teade maha.

reede, 14. september 2018

õppeaasta 2018/2019


TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2018/2019.ÕPPEAASTAL

TTG keskkonnaeesmärgid                                                                                            eesmärkidest tulenevad tegevused
Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima
õueala kujundamine õppimiseks sobivaks ning ilumeele arendamiseks;
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine
Keskkonnasõbralikum liikluskorraldus kooli lähiümbruses
koostöö linnaosavalitsuse ja lastevanematega
Keskkonnasõbralikum tarbimine
prügi süsteemne sorteerimine;
vee, elektri kokkuhoidmine + jäätmete vähendamine
supi reklaampäev
Sõbralik õhkkond ning õppimist soodustav ja arendav keskkond võimaldab teadvustada loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid.

puud kooli aias märgistada teabetahvliga
1.      Neli suuremat teemat on fookuses: kolm tulenevad eelmisel õppeaastal tehtud küsitlustest, üks on soovitatud Rohelise Kooli organisaatorilt – elurikkus, globaalne kodakondsus, kooliõu, jäätmed ja prügi
2.      Tööplaani kooatamisel on teemad ja peamised tegevused paigas, ajakava kujuneb töö käigus.
3.      Suurprojekt, milles TTG osaleb, otsustatakse sügise jooksul.

neljapäev, 7. juuni 2018

Õueala

TTG peaukse ees on lillepotid ning õuealal kena peenar. Aia äärde on kasvama pandud taimed, mis ajapikku peaks võrkaia toel ülespoole tõusma, et tekiks rohkem privaatsust. Plaane on veel ja muldki ostetud :)
Õueala kujundamisega tegutsevad majandusjuhataja Mare Maling ja tehnoloogiaõpetaja Jaana Käba koostöös õpilastega.teisipäev, 22. mai 2018

Meie õpetaja konkursil

TTG tehnoloogiaõpetaja Jaana Käba osaleb sel aastal Keskkonnakäpa konkursil õpetajate kategoorias (www.keskkonnakäpp.ee). Tulemused selguvad 10.juunil.

http://www.keskkonnatunnustused.ee/

Avaleht

esmaspäev, 14. mai 2018

KÜSITLUSE KOKKUVÕTE JA ARUTELU (keskkonnaülevaate lisa 1)


KÜSITLUSE KOKKUVÕTE JA ARUTELU

A TÖÖTAJAD
küsitlus jagati ainenõukogu liikmeile (9 inimest)

1. Kas ja kuidas toimid töökohas keskkonnateadlikult ehk säästad energiat, vett, materjale?
                                i.            7 nimetas taaskasutust
                               ii.            6 nimetas, et lülitab energiatarbijad välja, kui neid ei kasuta
                             iii.            3 ei lase niisama kraaniveel joosta
                             iv.            1 paneb paberi olmeprügist eraldi

2. Milliseid kokkuhoiupõhimõtteid arvad koolikeskkonnas vajalikud olevat?
                                i.            vee ja energia säästlik kasutamine 4 vastajat
                               ii.            prügi sorteerimine (ka taarale, paberile oma koht) 3 vastajat
                             iii.            paberi mõistlik kasutamine 2 vastajat
                             iv.            sööklas järelejääv toit müüa „take away“-na või anda puudust kannatavatele lastele 1 vastaja

3. Milliseid teemasid järgnevast loetelust kasutad oma ainetundides
                                i.            elurikkus ja loodus 8 vastajat
                               ii.            kliimamutused 7 vastajat
                             iii.            meri ja rannik 6 vastajat
                             iv.            globaalne kodakondsus 3 vastajat

4. Kuidas keskkonnateadlikkust õpilaste hulgas suurendada?
                                i.            õpetaja eeskuju ja hoiak 3 vastajat
                               ii.            õppekäigud 2 vastajat
                             iii.            loengud, dokfilmid 2 vastajat
                             iv.            osalemine kampaaniates (puude istutamine, Teeme Ära jt) 1 vastaja
                               v.            kogumispäevad (raamatud, mänguasjad) ja annetamine 1 vastaja
                             vi.            taaskasutuse propageerimine 1 vastaja
                           vii.            teavituskampaabiate korraldamine 1 vastaja
                          viii.            prügi sorteerimine 1 vastaja

5. Kas tuled tööle autoga? põhjendus jaatava vastuse korral
                                i.            5 tuleb autoga, põhjendused
aja säästmine 3 vastajat,
mugavus 2 vastajat,
asjade tööle toomiseks,
tervislik põhjus
                               ii.            4 ei tule autoga6. Kuidas kujundada kooli õueala mõistlikult?
                             iii.            varjualused õppetööks õues 5 vastajat
                             iv.            liiklust õpetav ala (liiklislinnak) 2 vastajat
                               v.            gümnaasiumiõpilased parkigu kooli territooriumile
                             vi.            lopsakat haljastust pole vaja, mõni põõsas või lillepeenar

7. Milline töökeskkond on tervislik?
                                i.            puhas õhk konditsioneerist 4 vastajat
                               ii.            hea valgustus 4 vastajat
                             iii.            sobiv temperatuur 4 vastajat
                             iv.            puhas ruum 4 vastajat
                               v.            meeldivad töökaaslased, positiivsed emotsioonid 3 vastajat
                             vi.            vähene müra 2 vastajat
                           vii.            toataimed 2 vastajat
                          viii.            piisav vaba aeg vahetunnis (söömine WC)
                             ix.            mitmekülgne menüü sööklas
                               x.            sobilik värvilahendus ruumis
                             xi.            puhas vesi kraanist
B ÕPILASED, vastuseid on koondatud ühise nimetaja alla, kui sõnastus annab võimaluse.

1. Mida oled õppinud koolis elurikkuse ja looduse kohta? Nimeta kuni kolm Sinu jaoks olulist mõtet.
3.klass (24 vastust)
                                i.            loodushoid 10 vastajat
                               ii.            prügi ei viska maha 8 vastajat
                             iii.            looduse rikkus on erinevad taimed ja loomad 6 vastajat
                             iv.            loodus puhastab hapnikku 4 vastajat
                               v.            elurikkus on toit, puhas vesi, õhk, muld
                             vi.            loodus on värviline
                           vii.            linde ei toida
                          viii.            vastamata 4 lehel

6.klass (24 vastajat)
                                i.            loodushoid 13
                               ii.            looduses kasvavad puud, marjad, elavad loomad 4
                             iii.            Eestis on nelja liiki metsi
                             iv.            Eestis on liigirikas loodus
                               v.            veeda palju aega looduses
                             vi.            huumus
                           vii.            looduses on kõik seotud
                          viii.            taimede kasvamisest
                             ix.            mullad
                               x.            vastamata 3

9.klass (26 vastajat)
                                i.            loodushoid 19
                               ii.            looduses valitsegu tasakaal 4
                             iii.            Eestis on palju metsi ja loodust 2
                             iv.            toiduahel 2
                               v.            liigirikkus
                             vi.            biomass ja rakuehitus
                           vii.            puud toodavad hapnikku
                          viii.            vastamata või „ei ole midagi õppinud“ 2

12.klass (16 vastajat)
                                i.            elurikkust peab hoidma 5
                               ii.            mõned liigid on ohus 4
                             iii.            looduses on palju liike 3
                             iv.            loodushoid 2
                               v.            ressursid pole lõputud 2
                             vi.            loodus aitab puhata
                           vii.            evolutsioon
                          viii.            ökonoomika
                             ix.            prügi sorteerimine
                               x.            looduses on kõik omavahel seoses
                             xi.            Eestis on rikas loodus ja puhas õhk
                           xii.            vastamata 3

2. Mida oled õppinud koolis mere ja ranniku kohta? Nimeta kuni kolm Sinu jaoks olulist mõtet.
3.klass
                                i.            merre ei viska prügi 11 vastajat
                               ii.            meres elavad kalad 5 vastajat
                             iii.            ei püüa kalu, kui ei tohi 2 vastajat
                             iv.            Eestil on suur merepiir
                               v.            ära mine merre, kui on sügav
                             vi.            ookean on suurim meri
                           vii.            ei tohi teistele liiva näkki visata
                          viii.            ei pissi vette
                             ix.            vastamata või märgitud „ei ole õppinud“ 4 vastajat

6.klass
                                i.            merehoid 8
                               ii.            tõus, mõõn, soolane merevesi, kalad 4
                             iii.            Läänemeri on meile oluline 3
                             iv.            rannik muutub pidevalt 2
                               v.            püsihoovused on meres nõrgemad kui ookeanis
                             vi.            rannik on piiratud merega
                           vii.            nimed
                          viii.            temperatuuri tõusteds tõuseb veetase meres
                             ix.            merevett ei jooda
                               x.            vastamata 4

9.klass
                                i.            Läänemere loodushoid, merereostus, mis on inimese kätetöö 17
                               ii.            erinevad rannikutüübid 4
                             iii.            inimesed on merre asju uputanud 2
                             iv.            reisimine, aja veetmine mere ääres/merel
                               v.            tuled, mereline kliima
                             vi.            mere mõju jäätumisele, rannikule
                           vii.            jääpankade sulamine
                          viii.            vesi on märg ja seal elavad kalad
                             ix.            veeringlus
                               x.            vastamata 1, ei ole õppinud 1

12.klass
                                i.            inimtegevus saastab merd 3
                               ii.            veeraostus on suur probleem 2
                             iii.            jäämäed sulavad 2
                             iv.            eesti merevesi on puhas ning rannikud ilusad 2
                               v.            Eestis on ravimuda meres
                             vi.            Läänemeri on ainulaadne ja vähesoolane
                           vii.            pankrannik, kallas, merelaine
                          viii.            meri on lisaks metsale meie teine toidulaud
                             ix.            merevee soolsus on ca 35 promilli
                               x.            meri võib olla tormine
                             xi.            rannik on koht, kus meri kohtub maaga
                           xii.            vesi moodustab 90 % kogu Maa pinnast
                          xiii.            vastamata 2

3. Mida oled õppinud koolis kliimamuutuste kohta. Nimeta kuni kolm Sinu jaoks olulist mõtet.
3.klass
                                i.            globaalne soojnemine 9 vastajat
                               ii.            polaarjää sulamine 3 vastajat
                             iii.            lund on vähem 3 vastajat
                             iv.            kasvuhiinegaasiefekt 2 vastajat
                               v.            ilmale vastav riietus
                             vi.            kliimamuutus on külma ja sooja õhu vaheline muutus
                           vii.            metsaraie ohustab kliimat
                          viii.            vastamata 5 vastajat

6.klass
                                i.            kliimasoojenemine 11
                               ii.            veetase tõuseb 5
                             iii.            päikesest saab soojust ja valgust 2
                             iv.            ohtlik 3
                               v.            aastaajad teisenevad 2
                             vi.            jääkarud võivad välja surra
                           vii.            vastamata või „ei ole õppinud“ 4

9.klass
                                i.            globaalne soojenemine 9
                               ii.            veetase tõuseb (Eesti jääb vee salla, kui jää ära sulab) 6
                             iii.            kasvuhoonegaasid 4
                             iv.            kliima halveneb 3
                               v.            eluviisi muutumine 2
                             vi.            elukohtade hävimine
                           vii.            talved on soojemad/suved külmemad
                          viii.            süüdi on inimene
                             ix.            vastamata 1, ei ole õppinud 2

12.klass
                                i.            globaalne soojenemine 9
                               ii.            kliimamuutustele aitavad kaasa inimesed oma tegevusega 3
                             iii.            kasvuhooneefekt 2
                             iv.            gaasid
                               v.            jää hakkab sulama
                             vi.            läheb aina hullemaks
                           vii.            vastamata 2

4. Mida oled õppinud koolis globaalse kodakondsuse kohta. Nimeta kuni kolm olulist mõtet.
3.klass
                                i.            vastamata 12 vaatajat
                               ii.            teadmine, mõistmine, suhtumine 4 vastajat
                             iii.            loodushoid 3 vastajat
                             iv.            võimalus liikuda
                               v.            terrorism
                             vi.            pead kõik mängu võtma, kes tahab

6.klass
                                i.            vastamata või „pole õppinud“ 13
                               ii.            meist kõigist sõltub Maa tulevik 3
                             iii.            õigus, vastutus, kohustus 2
                             iv.            võrdsus inimeste vahel 2

9.klass
                                i.            vastamata või pole õppinud/pole kuulnud 22
                               ii.            taaskasutus 2
                             iii.            seda ei tohi kuritarvitada
                             iv.            prügi sorteerimine
                               v.            austada inimesi enda ümber

12.klass
                                i.            ei oska vastata 8
                               ii.            kõik vastutavad Maa eest 3
                             iii.            vaba liikumine kogu maailmas 3
                             iv.            prügi tuleb sorteerida

5. Mis võiks olla kooli õuealal?
3.klass
mänguala (2), loodus (¤), pingid (3), prügikastid (5), spordiväljak, õuesõppeklass, uisuplats talvel, skate-park (2), võrkpalliplats, kiiged, õuduste maja
6.klass
skate park (2), mänguväljak (4), parkla ka lapsevanemale, loodus (6), lauad ja pingid (5), prügikast (3), purskkaev
märgitud ka : me ei saa ju õue
9.klass
vastamata, segane vastus 2
kõik on olemas 1
vahet pole, sest välja ei lubata 2
õuesõppeklass (3), korralik jalgpalliväljak (2), purskkaev, joogiallikas, mõni suur skulptuur, välispordiks vajalik (3), mitmekesine loodus (4), prügisorteerimiskastid (2), puhkeala (7), rulapark, rattaga sõitmise ala
12.klass
vastamata 1
rohkem muru, staadion jooksmiseks (2), võrkpalliplats, suurem parkla (5), prügisorteerimiskastid (2), rohkem puid (3)
ka: vahet pole, kui meid niikuinii majast välja ei lasta; midagi pole vaja

6. Kuidas kooli tuled, autoga või jala/ühiskondliku transpordiga?
3.klass
                                i.            jala 7 vastajat,
                               ii.            buss 5 vastajat,
                             iii.            auto 6 vastajat,
                             iv.            varieeruv 6 vastajat
6.klass
                                i.            jala 9,
                               ii.            ühiskondlik transport 5,
                             iii.            autoga 5,
                             iv.            varieeruv 5
9.klass
                                i.            jala 8,
                               ii.            ühistransport 8,
                             iii.            autoga 4,
                             iv.            varieeruv 6
12.klass
                                i.            jala 5,
                               ii.            ühistranspordiga 5,
                             iii.            autoga 2,
                             iv.            varieeruv 4

7. Kas sööd kõik taldrikult ära, mis oled endale sööklas ette tõstnud, või viid osa jäätmesse?
3.klass
                                i.            jah 8 vastajat
                               ii.            üldiselt söön 4 vastajat
                             iii.            jäätmesse ka 12 vastajat
6.klass
                                i.            jah 7
                               ii.            pigem söön 5
                             iii.            jäätmesse ka 10
                             iv.            ei käi söömas 2
9.klass
                                i.            jah 9
                               ii.            pigem söön 9
                             iii.            ka jäätmesse 7
                             iv.            ei käi söömas 1
12.klass
                                i.            jah 9
                               ii.            vahel harva jäätmesse 6
                             iii.            ei käi söömas 1

C LAPSEVANEMAD vastused on koondatud ühisnimetajate alla

1. Mida on Teie laps koolitundides õppinud teemadel „Elurikkus ja loodus“, „Meri ja rannik“, „Kliimamuutused“?
3.klass (vastajaid 24)
                                i.            on põhjalikumalt vastanud 13
                               ii.            ei tea või on vastamata 6
                             iii.            ütleb, et midagi on õpitud 3
                             iv.            arvab, et ei ole midagi õpitud 2

6.klass (vastas 21)
                                i.            teab midagi 11
                               ii.            pole küsinud, aga arvab 5
                             iii.            ei tea 3
                             iv.            vastamata 2

9.klass (vastas 25)
                                i.            sisuline vastus erineva põhjalikkusega 10
                               ii.            ei tea täpselt 9
                             iii.            jätnud vastamata 5
                             iv.            väidab, et pole õppinud 1

12.klass (vastas 14)
                                i.            vastamata, märge „ei tea“ 7
                               ii.            mingi vastus 4
                             iii.            mis on õppekavas 3

2. Mida teie pere võtab ette koduses keskkonnas jäätmetekke vähendamiseks ja taaskasutuse osas?
3.klass
                                i.            prügi sorteerimine 15
                               ii.            vanad riided jms taaskasutusse 7
                             iii.            toitu ei raiska 5
                             iv.            panditaara tagastamine 5
                               v.            kasutatakse riidekotti paber-/kilekoti asemel 4
                             vi.            kompostikasti kasutus 4
                           vii.            munakarpide taaskasutus 3
                          viii.            teeküünaldeümbriste, patareide, valgusallikate kogumine 2
                             ix.            tulede kustutamine
                               x.            kraanivee kokkuhoid
                             xi.            üks vastus: nii nagu Tallinnas kord on

6.klass
                                i.            taaskasutus 11
                               ii.            prügi sorteerimine 7
                             iii.            riidest koti kasutus 6
                             iv.            kompostikast 6
                               v.            taaratagastus 4
                             vi.            paber eraldi 4
                           vii.            toitu ei raiska 4
                          viii.            ei poolda tarbimiskultuuri 3
                             ix.            patareid jm sobivasse konteinerisse

9.klass
                                i.            prügi sorteerimine 17
                               ii.            taaskasutus 10
                             iii.            ei kasuta kilekotte, riidekott 8
                             iv.            vajalikud asjad jäätmejaama 4
                               v.            taaratagastus 4
                             vi.            meediat tarbitakse internetist
                           vii.            ei viska prügi maha
                          viii.            ei tarbi pudelivett
                             ix.            esemete parandamine
                               x.            vastamata 1

12.klass
                                i.            prügi sorteerimine 9
                               ii.            taaskasutus 7
                             iii.            pudelid taaraautomaati 4
                             iv.            riidest kottide kasutus 2
                               v.            toitu ei raiska 2
                             vi.            ajalehti loetakse internetist
                           vii.            asjad õigesse konteinerisse

3. Mida tähendab teie pere jaoks mõiste „globaalne kodakondsus“?
3.klass
                                i.            väärtushinnangud ja suhtumine (oleme osa ühisest, ühisvastutus) 12
                               ii.            vastamata või ei tea 5
                             iii.            saab maaimas palju ringi liikuda 3
                             iv.            võrdsed võimalused ohus on kultuuriline identiteet
                               v.            põgenikud Euroopas
                             vi.            maailma muutmine algab üksikisikust
                           vii.            säästliku eluviisiga inimesed
                          viii.            negatiivsus

6.klass
                                i.            oleme kõik maailmakodanikud, vastutame oma elukeskkonna eest, mis ei tunne riigipiire 12
                               ii.            vastamata 11
                             iii.            juurteta inimesed
                             iv.            kodukultuuri hääbumine
                               v.            immigrantide sissevool
                             vi.            roheline mõtlemine ka väljaspool oma kodukohta
                           vii.            väärrtushinnangutele mõtlemine ja nende arendamine
                          viii.            üks vastus: ei ole selle teema pere

9.klass
                                i.            vastamata või märgitud „ei tea“ 12
                               ii.            kõik vastutavad 7
                             iii.            valmis tegutsema puhtama maailma nimel 2
                             iv.            väärikus, ausus, austus teiste inimeste ja keskkonna suhtes 2
                               v.            võimalus õppida/töötada väljaspool Eestit
                             vi.            juurteta inimene

12.klass
                                i.            ei tea või vastamata või arusaamatu vastus 7
                               ii.            kõik vastutavad võrdselt 4
                             iii.            inimene on planeet Maa elanik 3

4. Milliseid loodushoiu põhimõtteid peab teie pere oluliseks?
3.klass
                                i.            prügiteema 17
                               ii.            loodushoid 13
                             iii.            kokkuhoid, säästlik tarbimine 6
                             iv.            jala käimine 3
                               v.            ühistransport 2
                             vi.            taaskasutus
                           vii.            kodumaise toodangu eelistamine

6.klass
                                i.            loodushoid 11
                               ii.            prahti ei viska maha 9
                             iii.            taaskasutus ja kokkuhoid 3
                             iv.            vee ja elektri ökonoomne kasutamine 3
                               v.            vähem keemilisi vahendeid
                             vi.            prügi sorteerimine
                           vii.            ühistransport
                          viii.            ohtlikud jäätmed õigesse kohta
                             ix.            mahepõllundus maakodus
                               x.            puude istutamine
                             xi.            kunstkuusk jõuluajal

9.klass
                                i.            loodushoid (s.h ei viska prügi maha) 19
                               ii.            sorteerimine/taaskasutus 8
                             iii.            ühistrantsport 4
                             iv.            vastamata 2
                               v.            vee/energia säästlik tarbimine 2
                             vi.            väike ökoloogiline jalajälg 2
12.klass
                                i.            taaskasutus, loodushoid 7
                               ii.            prügi koht on prügikastis 6
                             iii.            mõistlik tarbimine 2
                             iv.            ühistransport 2
                               v.            liiklemine jala või rattaga 2ARUTELU

Vastuste analüüsil on arvestatud kõiki erinevaid vastuseid ka siis, kui need olid ühel lehel ühe vastuse all. Kui sarnast vastust oli mitmel vastajal, on see arvuga ära märgitud. Vastuseid on koondatud ühise nimetaja või fraasi alla sisu arvestades.

Õpilased: vastused 1.-4.küsimusele annavad õpetajale tagasisidet, mis on meelde jäänud ja mida võiks üle korrata. Vastused viiendale küsimusele annavad võimaluse arvestada õpilaste soove kooliõue kujundamisel. Kuues küsimus ja vastused annavad võimaluse kooliümbruse liikluskorralduse parendamiseks ja seitsmes vastus on hea võimalus söögikultuuri edendamiseks, tähelepanu pööramisel raiskamisele.
Lapsevanemad: vastused esimesele küsimusele näitavad, et väga ei räägita kodudes, mida koolis tehakse või õpitakse. Teine ja neljas küsimus näitab, et ollakse üpris teadlikud loodushoiu ja säästmise võimalustest ja vajalikkusest. Globaalne kodakondsus (kolmas küsimus9 on paljudele võõras mõiste, siin on koolil võimalus vanemaid harida.
Töötajad:  vastused annavad ülevaate, kuidas töökeskkonda soovikohaselt parendada.