teisipäev, 15. detsember 2020

KIKi rahastusega Tallinna Haridusameti projektiga õppekäigud I poolaastal

 


9 klassikomplekti käis sügisperioodil erinevate asutuste loodusega ja tervisega seotud õppekäikudel:

orienteerumine ajaloolisel maastikul (MTÜ Ökogratt),

loomad erinevates elukeskkondades (Tallinna loomaaed),

söö terviseks (tervishoiumuuseum),

fotosüntees ja hingamine (Tallinna botaanikaaed).

Lehola Keskkonnahariduskeskusesse on ülevaade ka juba saadetud.


esmaspäev, 14. detsember 2020

kaugtöö alates 14.12

 TTGs on projektitöö kaugtööna alates selle nädala esmaspäevast. Seega loodetavasti kohtume uuest aastast. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbjgZyfUgwA 

esmaspäev, 30. november 2020

Kiusamise teema

Seoses kiusamise teemaga käis Helen Linnok 16. novembril 5.c klassiga PÖFFi laste ja noorte filmifestivali raames vaatamas kinos filmi "Üks kõigi eest". Teema arenduseks käis koolis 20. novembril külalistundi läbi viimas kriminaalpoliitika osakonnast nõunik Brit Tammiste. Tema käsitles külalistunnis järgmisi teemasid: laste õigused, erinevad kiusamise liigid, kiusamise tagajärjed, lasteabi telefon ja abi saamine.
kolmapäev, 18. november 2020

Sotsiaalne keskkond

 Koolis on üleval õpilastööde näitus (kunstiõpetaja Monica-Luyza Sepp), mis on pühendatud sotsiaalsele võrdsusele. Allpool on valik töödest.


 4.klassid käisid õppekäigul Loomaaias. Neile räägiti pooleteise tunni pikkuse aja jooksul loomadest erinevates elukeskkondades. Õpilasi saatis huvijuht Margit Ehandi. (ka fotode/video autor) See tegevus on Tallinna Haridusameti projekti raames organiseeritud ja koostöös KIKiga. 
esmaspäev, 16. november 2020


 I korrusele on loodud nurgake, kus koomikseid lugeda või lauamänge mängida. 

õppetöö loodusainete tunnis ka väljaspool klassiruumi

 

külaline Eesti Raudteest

 Karjäärinädala raames külastas 11.klasside õpilasi ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin Eesti Raudteest (16.11.2020). Ta rääkis muu hulgas ka sellest, et Eesti Raudtee pöörab tõsiselt tähelepanu looduskeskkonna hoidmisele - raudtee on keskkonnasõbralik alternatiiv maanteetranspordile. Organisatsioon on jätkusuutlikkuse põhimõtteid järgiv nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete/ostude tegemisel ehk siis Roheline Kontor. 

Noortele on heaks eeskujuks reaalse organisatsiooni töö kaudu õppida tundma, et hoolitakse.neljapäev, 5. november 2020

Kätepesupäev

 Fotod kätepesupäeva tegevuste kohta õpetaja Evelin Kivi 1.b klassis. Kooli medõde Kira Ponomareva näitas masina abil, kui mustad on käed tegelikult, ja rääkis, kuidas hügieeni pidada.
reede, 23. oktoober 2020

teadetetahvel

 4.korrusele (kus on loodusainete klassid) sai nüüd üles ka Rohelise kooli teadetetahvel.

neljapäev, 22. oktoober 2020

õppekäik loodusesse

 
Tallinna Haridusameti organiseeritud (koostöös KIKiga) õppekäigud põhikooliklassidele on meie maja õpilasi viinud/viimas Sagadisse, loomaaeda, loodusmuuseumisse, tervishoiumuuseumisse ja mujalegi. Fotod on 1.klassi laste retkest Puhta Vee Teemaparki 15.10.

vahetunnitegevused esimesel korrusel neljapäeviti :)

 

pühapäev, 18. oktoober 2020

Õiglane kaubandus

 Eeltöö – 1.nädal • Ainetunnis tutvutakse õiglase kaubanduse põhimõtetega (videoklipp "Mõttetu tarbimine või õiglane kaubandus"). Arutelus selgub, et kolm õpilast on nn spetsialistid, kes on selle teemaga põhikoolis põhjalikult kokku puutunud, nendest saavad edasised rühmajuhid. • Rühmatöö kolme teemaga: - lapstööjõu kasutamine - põllumajandustooted ja fair trade - märgised toodetel.

Eeltöö – 2.nädal • Ülesanne järgmiseks nädalaks – külastada kauplusi (e-kauplusi), et leida fair trade ja UTZ märgisega kaupu, pildistada vähemalt kolme erinevat kaupa ja võrrelda hindu samaväärsetel toodetel. • Pildid laetakse üles padlet-lehele.

Eeltöö – 3.nädal • Arutelu kaupluses nähtu üle. • Ajurünnak: - kuidas viia koolis läbi teabepäev - kuidas kaasõpilasi motiveerida üle-eestilisest küsitlusest osa võtma - millal ja kuidas viia teabepäev läbi.

Eeltöö – 3.nädal • Ettevalmistused teabepäevaks (ülesanded jaotatakse omavahel): - kauplustes enda tehtud fotodest tehakse PP-esitlus - koostatakse plakat, eelnevalt kooskõlastatakse toimumise aeg huvijuhiga ja kooli juhtkonnaga - valitakse välja filmiklipp, mille külge monteeritakse link küsitlusele - tehakse stend õiglast kaubandust tutvustatavate materjalidega - koostatakse postitus kooli FB-lehele ja kooli kodulehele - loosirattaks valitakse internetis olev rakendus - jaotatakse rollid: helitehnik, teabepäeva läbiviija, reklaammaterjalide jaotajad jne.

Teabepäev toimus 16.10. :) 

Kogu töö on tehtud valikkursuse "Globaalne maailm" raames ja õpetaja Pilvi Taueri juhendamisel.


neljapäev, 15. oktoober 2020

LINNURETK

 7.oktoobril toimus linnuvaatlusretk BSP raames. Meie koolist osalesid Rasmus Nurme, Inger Helmi Saar 8.klassidest ja Mona Marta Ilmjärv 11.klassist.

 
Rändlindude parvi just üle pea ei lennanud, aga retke läbiviija Peep Veedla rääkis osavõtvatele õpilastele (keda kokku oli 14) huvitavaid fakte ja põhitõdesid lindude rändest ja muudest linnuteemadest.

Liiginimekiri: Vares 30, hõbekajakas 100, kalakajakas 30, sõtkas 20, jääkoskel 8, Kormoran 4, Kühmnokk-luik 7, Laululuik 4, Hallhaigur 60, hõbehaigur 24, sinikael-part 30, rohevint 10, sinitihane 5, rasvatihane 3, väike-lehelind 1, siisike 2, suur-kirjurähn 1, hallrästas 1, musträstas 4. 

Retk kestis kell 8:30 - 10:20.

esmaspäev, 5. oktoober 2020

Ämblikud koolis

 5. oktoobril külastas kooli Toomas Pranstibel, kes tutvustas lastele Kesk- ja Lõuna-Ameerika päritolu ämblikke, linnutapikuid, keda paljud ämblikuhuvilised lemmikloomadena peavad. Samuti tutvustati kodumaal levinud ämblikuliike. 


neljapäev, 1. oktoober 2020

maailmakoristuspäev

 5.a klass koos klassijuhatajaga osalesid maailmakoristuspäeva raames kooli lähedal asuva Lepistiku pargi koristamises. Kohal oli 17 õpilast. Kindad ja prügikotid saime kooli poolt. Esialgu tundus, et prahti polegi, kuid agarad prügidetektiivid 5.a klassist leidsid pargi kõige varjatumatest põõsastikest nii palju prahti, et kotid hakkasid peatselt täis saama.

Kokku kogusime 45 min jooksul umbes 20 kg prügi. Park sai päris puhtaks, üles korjati viimne kui kommipaber rääkimata tossudest, katkisest vihmavarjust ja pudelitest. Suitsukonisid oli üldiselt vähe. Ilmselt oli juba eelmistel päevadel keegi koristustööd tehtud. Kogusime umbes 100 suitsukoni, muud prügi oli umbes 15-20 kg.
Õpilased olid nii prügikorjamise hoos, et pargist välja meelitas neid ainult söögivahetunni algus. Indu täis, rõõmsate nägudega ja töötegemisest rahulolu tundega, küsiti, kas järgmisel aastal saab jälle osaleda. 5.a õpilastest kasvavad kindlasti tähelepanelikud ja loodust hoidvad inimesed!
Põhikooli õpilasesindus liitus laupäeval Kakumäe ranna koristusaktsiooniga.

https://www.ttg.edu.ee/uudis/maailmakoristuspaev-2020/
pühapäev, 27. september 2020

Õppeaasta 2020/2021

Sel õppeaastal on pandeemia tõttu tegevused hajutatud ning suuri üritusi majas korraldada ei saa. Aga eks tegutseme ikka :) ' Õppeaaata tegevuskava pn plaanina järgmine. TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2020/2021.ÕPPEAASTAL 1. Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima 2. õueala kujundamine õppimiseks sobivaks ning ilumeele arendamiseks (õuesõppeklass) 3. vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine 4. kiusamisvaba ja turvalise keskkonna loomine 5. säästev areng energia ja vee säästmine (ressursikulu analüüs) 6. keskkonnasõbralikum tarbimine (prügi süsteemne sorteerimine; toiduraiskamine fookusesse) 7. sõbralik õhkkond ning õppimist soodustav ja arendav keskkond võimaldamaks teadvustada loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid (puude (jm taimede) kooli aias teabetahvliga märgistamine, õuesõppetundide võimaluse loomine) 8. Rohelise kooli nimi ja tegevused rohkem nähtavaks majas 9. keskkonnateemade käsitlemine igas astmes ja klassis (veelinduse toitmise kahjulikkuse teabe levitamine; loengud, tunnid, praktiline tegevus) BSP (vastutaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe) Osalemine BSP lindude ökoloogia programmis aasta jooksul; talvine veelindude loendus Tallinna lähiümbruses (jaanuar); kevadine linnuvaatlus (aprill) Osalemine BSP veebiviktoriinis(november-detsember Osalemine Tallinna koolide linnuviktoriinis põhikooli ja gümnaasiumi võistkonnaga (jaanuar)

esmaspäev, 8. juuni 2020

Head suve

22.mai hommikul toimus e-koosolek Rohelise kooli koordinaatori Eeva Vadiga. Jäi kokkulepe, et ta külastab sügisel kooli. Meil oleks vaja ressursianalüüs ikkagi teha näidupõhine ja õpilaste seas Rohelist kooli populariseerida, et nemad tegevuste algatustes aktiivsemad oleks.

Aga seniks head suve!http://puhkemajalili.planet.ee/pildid/suvi

esmaspäev, 11. mai 2020

teisipäev, 5. mai 2020

bioloogiavõistlus "Siniroheline maa"

Kooli bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe kutsus kümmet tublit noort osalema TÜ teaduskooli ainevõistluses. 4.–24. maini toimub viktoriinid.ee keskkonnas 6.–9. klassi õpilastele mõeldud bioloogiavõistlus „Siniroheline maa“. Osaleda võivad ka nooremad.


 Võistlus toimub kolmes nädalases voorus. Igas voorus tuleb õpilastel lahendada 20 ülesannet. Esimene voor keskendub taimedele, teine loomariigile ning kolmanda vooru ülesanded käsitlevad inimest ja teda ümbritsevat maailma.
Võistluse koostamisel on kasutatud põhikooli bioloogiaolümpiaadi teemasid ja ülesandeid. Lahendamisel tuleb kasuks looduse praktiline tundmine. 

pühapäev, 3. mai 2020

https://www.ttg.edu.ee/veebinarid/

13.04 kl. 12.00 – 13.30  toimus videosilla vahendusel füüsika tundide raamides veebinar 
“Tuumaenergiast, selle võimalustest Eestis ning kliima muutustest”
Lektoriks Allan Vrager Fermi Energiast. Fermi Energia on moodustatud arendamaks võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks. https://fermi.ee/meie-lugu/ 
Arutelud tuumajaama rajamise/mitterajamise ümber Eestis on jätkuvalt päevakorda kerkinud või vaibunud. Sellest saad lugeda lähemalt näiteks siit: https://keskkonnatehnika.ee/tuumaenergeetika-voimalik-osatahtsus-eesti-energeetika-arengus/

Veebinar on mõeldud 11.ab ja 12.ab klassidele ning on seotud gümnaasiumi füüsika õppekavas olevate küsimustega. 

teisipäev, 28. aprill 2020

Ressursianalüüs 2020


Ressursianalüüs keskkonnavaldkonniti 2020.a kevadel Tallinna Tehnikagümnaasiumis

1.1.           Keskkonnahoidlikud hanked (kontoritarbed, koristusvahendid jms)
1.2.           Energiatõhususe edendamine (meetmed tarbitava energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks)
1.3.           Loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine (meetmed, mis võimaldavad vähendada loodusvarade ja olulise keskkonnamõjuga seotud kontoritarvete jms tarbimist)
1.4.           Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus (meetmed jäätmetekke vähendamiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks)
1.5.           Säästev transport ja liikuvuskorraldus (meetmed, mis võimaldavad minimeerida transpordivahendite kasutamisest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ja edendada säästvaid tööreise ja tööle-koju liikumist)
1.6.           Tervislik töökeskkond (meetmed tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna ja –tingimuste võimaldamiseks)

VALDKONNAD
meetmed
märkused
keskkonnahoidlikud hanked
TTG kasutab Tallinna linna hankeid koristusvahendite, koopiapaberi, majapidamispaberi ja bürootarvete ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti keskkonnasõbralikud ja soodsad.
Majas töötab koristusfirma, kes WC paberi ja koristusvahendid muretseb ise.
energiatõhususe vähendamine
Koridorides ja tualettruumes on liikumisanduritega valgustus. Vahetundides on klassides valgustus kustutatud – seda reeglit järgib TTG hoolega. Tundide ajaks kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides valgustuse.
Plaanis on jätkata suuremate energiakokkuhoiu üritusetega, et kaasata võimalikult suurt hulka kooliperest.
loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine
On piirangud paberipaljunduses, õppetöös panustatakse tehnika kasutamisele (esitlused, e-õpikud, e-keskkonnad jms), et vähendada paberikasutust.
Rohkem pöörata tähelepanu paberi taaskasutusele tundides.
jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus
Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse kooli lillepeenardes. Klassides on paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.
Tähelepanu endiselt sööklale (kui palju sööjad raiskavad toitu).
säästev transport ja liikluskorraldus
Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed hoiavad ka tõukerattaid.
Hakata kasutama õuele joonistatud võimalusi.
tervislik töökeskkond
Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, töötab tervisenõukogu. Toimib tantsuvahetund, kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid lauatenniselaudu. Õpetajatele on võimaldatud massaaž ja joogatund, õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.  Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada.
Võimaldada kooli hoovis tegutsemist enam, mõelda läbi võimalused.


Tallinna Tehnikagümnaasiumi keskkonnakomisjon otsustas 16.04.2019 peetud koosolekul, kus arutati ressursianalüüsi, et kool ei esita arvulisi näitajaid kulude kohta (elekter, vesi, küte), vaid läheneb olukorrale teisest küljest. Me peame oluliseks keskkonda parandada laiemas kontekstis, mitte ainult kokkuhoius. Seega on antud keskkonnavaldkonnad sisuliselt läbi mõeldud ja arutatud, mida me juba teeme ja mida saab veel teha. Nii mõndagi ühtib õpilaste tehtud küsitluse tulemusega (näiteks õuesõppeklass, tähelepanu toidu raiskamisele, prügikäitlus). SAMA OTSUST KINNITAS KOMISJON 2020 kevadel töökoosolekul 28.04.2020.

Sellele õppeaastale plaanitust lükkub järgmisesse perioodi õuesõppeklassi lõplik valmimine.
neljapäev, 16. aprill 2020

projekt "Tere, kevad"

Distantsõppe algusest alates osaleb õpetaja Katri Sanina iga 4. klassiga PRATE tundide raames projektis "Tere, Kevad" https://terekevad.ee/ .

Õpilased
- teevad loodusvaatlusi ja otsivad kevade saabumise märke;
- õpivad projektis erinevaid kevade-kuulutajaid ehk taime- ja loomaliike;
- osalevad iganädalases loodusviktoriinis;
- joonistavad (tehakse koostöös kunstiõpetajaga Monica-Luyza Sepp´aga ühistöö - maikellukese joonistamine/maalimine);
- kirjutavad kevadeteemalisi lühiluuletusi või haikusid;
- pildistavad õues ja lisavad oma loodusfotod Padlet veebitahvlile, mis K. Sanina on iga klassi jaoks teinud. Näiteks 4b. klassi Padlet: https://padlet.com/katrisanina/l1owvfzba85x PAROOL: krookus.

Sellised tegemised PRATE-s. Tundub, et lastel on põnev, osalemisaktiivsus üsna suur :)

MAIKELLUKESE PILDID ON VÄLJAS KOOLI KODULEHEL: https://www.ttg.edu.ee/uudis/piibelehed-4-klass/ 

teisipäev, 7. aprill 2020

Osalemine veebiviktoriinis


Meie õpilased osalesid kahe võistkonnaga (Kollased 24 punkti ja Tehniklased 16 punkti) rahvusvahelise veebiviktoriini "Noored Euroopa metsades" Eesti eelvoorus, mis toimus 30.03. Finaali küll ei saadud, kuid ikkagi oleme uhked J


http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades

Eesti mets « Külauudised