esmaspäev, 3. juuni 2019

TTG plaanid järgmiseks õppeaastaks

Prügi sorteerimine, söögi raiskamise vähendamine ja õuesõpe on järgmise õppeaasta märksõnad. 

Konkreetsemad plaanid juba praegu:
a) järgmisel õppeaastal teha energianädal: energiasäästu tunnid, nn sooja kampsuni päev, siduda teema eesti rahvakunsti ja traditsioonilise käsitööga;
b) rohkem pöörata tähelepanu paberi taaskasutusele tundides;
c) teha jalgrattasõidu populariseerimise päev;
d) kasutada õuesõppeklassi;
e) kooli hoovi maha joonistada keksukast.


Sellele õppeaastale plaanitust lükkub järgmisesse perioodi supi reklaampäev ja kooli hoovis kasvavate taimede kaardistamine.

10.klasside noored füüsika tunni raames valminud reaalselt töötavate makettidega

Alternatiivsed võimalused elektri saamiseks realiseerusid 10.klasside füüsikatunnis õpetaja Kai Rohtla juhendamisel.