esmaspäev, 29. aprill 2019

Kristiina Rattasepp, 4.a klassi juhataja: "4. a klassi õpilased panid basiiliku kasvama aprillikuus. Eesmärgiks oli jälgida kasvamist, ise oma taimede eest hoolt kanda ning emadepäevaks kasvatatud taimed emale üle anda ning pärast kõikidele rääkida, et mis toitudes basiilik kodus kasutust leidis. Õpilased osalevad tegevuses aktiivselt ning hoolitsevad oma taimede eest suure innuga."

pühapäev, 28. aprill 2019

aastapäevavideoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=AynVKHDBO4w

Siin on üleval TTG õpilase Mikk Kaasiku videoklipp Eco-schools aastapäevaks.

kolmapäev, 24. aprill 2019

Õppepäev kooli töötajatele kevadisel koolivaheajal


TEABE- JA ÕPPEPÄEV KÕIGILE TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI TÖÖTAJAILETeisipäeval, 23.aprillil kell 9.00 – 12.00 klassiruumis 203

1.  kell 9.00-9.45 ALICE HAAV, laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist Tervise ja heaolu edendamise keskusest (Tervise Arengu Instituut)

2.  kell 10.00-10.45 MAIRI ENOK, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahariduse juhtivspetsialist

3.  kell 11.00-11.45 VIKTORIA RUDENKO, Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator, ja GEDY SIIMENSON,  Läänemere Projekti koordinaator   

Rohelise Kooli viktoriin on lõppenudEnne kevadist koolivaheaega tegi huvijuht kokkuvõtte Rohelise Kooli viktoriini tulemustest. Õigesti vastanute vahel said autasu loosi teel väljavalitud. Viktoriini eesmärk oli rõhutada ja veel kord teadvustada Rohelise Kooli liikumise eesmärke.

kolmapäev, 17. aprill 2019

Ressursianalüüs


Ressursianalüüs keskkonnavaldkonniti 2019.a kevadel
1.1.           Keskkonnahoidlikud hanked (kontoritarbed, koristusvahendid jms)
1.2.           Energiatõhususe edendamine (meetmed tarbitava energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks)
1.3.           Loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine (meetmed, mis võimaldavad vähendada loodusvarade ja olulise keskkonnamõjuga seotud kontoritarvete jms tarbimist)
1.4.           Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus (meetmed jäätmetekke vähendamiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks)
1.5.           Säästev transport ja liikuvuskorraldus (meetmed, mis võimaldavad minimeerida transpordivahendite kasutamisest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale ja edendada säästvaid tööreise ja tööle-koju liikumist)
1.6.           Tervislik töökeskkond (meetmed tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna ja –tingimuste võimaldamiseks)

VALDKONNAD
meetmed
märkused
keskkonnahoidlikud hanked
TTG kasutab Tallinna linna hankeid koristusvahendite, koopiapaberi, majapidamispaberi (k.a WC paber) ja bürootarvete ostmiseks. Kasutatavad tarbed on suuresti keskkonnasõbralikud ja soodsad.
Mais 2019 vahetub majas koristusfirma, kes WC paberi ja koristusvahendid muretseb ise.
energiatõhususe vähendamine
Koridorides ja tualettruumes on liikumisanduritega valgustus. Vahetundides on klassides valgustus kustutatud – seda reeglit järgib TTG hoolega. Tundide ajaks kustutab korrapidaja-õpetaja koridorides valgustuse.
Järgmisel õppeaastal teha energianädal: energiasäästu tunnid, nn sooja kampsuni päev, siduda teema eesti rahvakunsti ja traditsioonilise käsitööga.
loodusressursside jm materjalide kasutamise vähendamine
On piirangud paberipaljunduses, õppetöös panustatakse tehnika kasutamisele (esitlused, e-õpikud jms), et vähendada paberikasutust.
Rohkem pöörata tähelepanu paberi taaskasutusele tundides.
jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus
Kooli hoovis kasutatakse libeduse tõrjeks taaskasutatavat kivikillustikku. Toimib kompostikast (2 tk), kuhu pannakse hoovist kokku riisutud lehed, komposti kasutatakse kooli lillepeenardes. Klassides on paberiprügikastid kõrvuti tavaprügikastiga.
Kavas on kooli saada taaraprügikast. Tähelepanu sööklale (kui palju sööjad raiskavad toitu).
säästev transport ja liikluskorraldus
Suund on jalgrattakasutamisele: kooli hoovis on korralik jalgrattahoidla, kus lapsed hoiavad ka tõukerattaid.
Teha jalgrattasõidu populariseerimise päev.
tervislik töökeskkond
Majas on lift, söökla pakub hommikuputru, töötab tervisenõukogu. Toimib tantsuvahetund, kasutatakse nii sisemisi kui väljas olevaid lauatenniselaudu. Õpetajatele on võimaldatud massaaž ja joogatund, õpetajate toas on värske joogivesi tasuta.  Kooli hoovis on tõkke- ja ronimisrada.
Maikuus korrastatakse õuesõppeklass töötamiseks. Plaanis on samuti kooli hoovi maha joonistada keksukast.


Tallinna Tehnikagümnaasiumi keskkonnakomisjon otsustas 16.04.2019 peetud koosolekul, kus arutati ressursianalüüsi, et kool ei esita arvulisi näitajaid kulude kohta (elekter, vesi, küte), vaid läheneb olukorrale teisest küljest. Me peame oluliseks keskkonda parandada laiemas kontekstis, mitte ainult kokkuhoius. Seega on antud keskkonnavaldkonnad sisuliselt läbi mõeldud ja arutatud, mida me juba teeme ja mida saab veel teha. Nii mõndagi ühtib õpilaste tehtud küsitluse tulemusega (näiteks õuesõppeklass, tähelepanu toidu raiskamisele, prügikäitlus).

Sellele õppeaastale plaanitust lükkub järgmisesse perioodi supi reklaampäev ja kooli hoovis kasvavate taimede kaardistamine.


Oleme analüüsinud, mis praegu koolimajas toimib keskkonna hoidmisel ja säästmisel. Toetudes TTG keskkonnaeesmärkidele, mis on sõnastatuna koolikodulehel  https://drive.google.com/file/d/1oI5cvfaFl8cmm5XXy9or3o8fjOJgJntN/view , on tehtud ka esialgsed plaanid järgnevaks õppeaastaks.

esmaspäev, 15. aprill 2019

Taaskasutus

1. märtsil tähistasime kevade algust peakatete valmistamise võistlusega.
Mitme kuu jooksul olid 4.-9. klasside õpilased käsitöö tundides meisterdanud endale peakatteid. Teemadeks oli "Roheline kübar" ehk kübar taaskasutatud materjalidest, "Kübar emale" ja "Peavõru pidupäevaks".
Parimad tööd valiti välja 4.-6. klasside ja 7.-9. klasside arvestuses. Žüriis oli liikmeks oma maja inimeste kõrval ka moekunstnik Anne Liis Puhk, kes käis 7.-12.tüdrukutega kõnelemas 8.märtsil.


pühapäev, 14. aprill 2019

Õppekäigud kevadel


Märts 2019
12.03
tervishoiumuuseum
6.b
20.03
tervishoiumuuseum
4.a
20.03
Keskkonnaameti õppeprogramm
7.a

Aprill 2019
4.04
jalgratturi juhilubade koolituse infotund
3.kl-d
9.04
loeng seksuaaltervisest
6.a
16.04
loeng seksuaaltervisest
6.b


Mai 2019
8.05
õppepäev „Muld“ botaanikaaias
11.a
9.05
õppepäev „Muld“ botaanikaaias
11.b


Tervisenädal TTGs

Tervisenädalal keskenduti elustamise teemale (7.klasside plakatid ja 5.klassi pratiline töötuba) ning 10.klasside noored õppisid kasutama stetoskoopi ning vererõhu mõõtjat.