teisipäev, 7. detsember 2021

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2021/2022.ÕPPEAASTAL

 

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2021/2022.ÕPPEAASTAL

tööplaan

 

TTG keskkonnaeesmärgid (vaata linki allpool)

                     

õppeaasta jooksul keskmes olevad teemad

eesmärkidest ja teemadest tulenevad tegevused

Õpime säästlikult tarbima, pöörame tähelepanu taaskasutatava materjali kasutamise võimalustele

kliimamuutused

elektrienergia kokkuhoid: õpilasomavalitsuse aktsioonid õ/a jooksul koridorides ja klassides; paberite taaskasutus (kontrolltööd jms)

Loodus on majanduse ja kultuuri alus

globaalne kodakondsus

õppekavas on valikkursus „Globaalne maailm“

Kasutame mitmekesiseid tunni läbiviimse meetodeid (õuesõpe)

meri ja rannik

temaatilised õuesõppetunnid ning õppekäigud, osavõtt võistlustest/vaatlustest

Loome tingimused prügi süsteemseks sorteerimiseks

prügi

sügise ja kevade heakorrapäev, maailmapäevadest osavõtt

 

BSP /Läänemere projekt/ (vastutaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe): meri ja rannik – võetakse osa projekti raames pakutavast

TTG keskkonna-alaste põhimõtete kogum: https://drive.google.com/file/d/1oI5cvfaFl8cmm5XXy9or3o8fjOJgJntN/view

 

Peame oluliseks info jagamist ja kättesaadavust: stend IV korrusel, blogi kodulehelt http://ttgkeskkond.blogspot.com/

 

õppeaasta tööplaan

Tööplaan on hiliselt kujunenud, sest keskkonnaküsitluse valmimine oli loovtööga seotud. 


 Põhilised teemad, millele õppeaasta jooksul enam keskenduda plaanime, on

1) kliimamuutused

2) globaalne kodakondsus (gümnaasiumiosas on kursus "Globaalne maailm")

3) meri ja rannik (BSP projekti raames tegutseb selles vallas koos õpilastega bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe)

4) prügi (prügisorteerimiskastid igal korrusel on esimest aastat)

tööplaan:

1. teavitus Rohelise kooli programmi ja kooli tegevuste kohta fookusesse: infostendi IV korrusel hoida materjalidega täidetult

2. energiakasutus - tuled klassiruumis: õpilasomavalitsuse pädevuses on kontroll ning tähelepanu juhtimine kokkuhoiule õppeaasta ringselt

3. õuesõppetunnid õppekava osana tavaks

4. maailmakoristuspäeva aktsioon sügisel ja kevadel, ka digikoristus


 

esmaspäev, 6. detsember 2021

Keskkonnaküsitlus ja tulemused

 8.b klassi õpilane Kristjan Havi tegi I poolaastal loovtööna keskkonnaküsitluse.

Ta viis selle läbi kolmes klassis põhikoolis nii, et igast kooliastmest vastas üks klassitäis lapsi.

Küsimused:

1. Mis klassis sa käid?

2. Kas Sa oled kuulnud, et meie kool osaleb Rohelise lipu programmis?

3. Kas koolis asuvad prügikastid on Sinu arvates õigete kohtade peal?

4. Kas Sulle on räägitud, kui kaua kõduneb plastpudel looduses?

5. Kas Sa kasutad kontrolltöö paberi teist poolt?

 6. Kas valgusküllasel ajal kasutate klassis päikese- või tehisvalgust?

7. Kas Sa sooviksid rohkem õuesõppe tunde?

8. Kas kooli sööklas olevad portsjonid on õige suurusega?

9. Kas Sa oled osalenud mõnel maailmakoristuspäeva aktsioonil?

ANALÜÜS: Rohelise lipu kohta on mõistlik rohkem koolis teavet jagada, et programmis osalemine jõuaks iga õpilaseni. Samuti tuleb teha teavitustööd tehisvalguse kasutamise osas – kardinad akende eest üles tunni ajal. Õuesõppetunde soovivad õpilased rohkem, seega siingi on koolile koht muutuseks. Maailmapäevade korraldamisel on hea rohkem teavitustööd teha. Paberi korduvkasutuse teema on koolis aktuaalseks vaja teha.

Küsitluse tulemus näitab, et ollakse rahul prügikastide paigutusega koolis, kooli sööklas pakutavate portsjonitega. Õpilased on teadlikud, et plast kõduneb looduses pikalt.

Kristjani töö kokkuvõte: "Uurimistöö täitis oma eesmärgi: teha TTG-s keskkonnaülevaade. Nüüd saab arendusjuht Ave Teder esitada võlgu jäänud materjalid, et koolile antud Rohelist lippu säilitada. Loodan, et ka õpilased, kes küsitlusele vastasid, mõtlevad nüüd rohkem enda ja teiste ökoloogilisele jalajäljele ning kuidas seda vähendada.

Uurimistööst tulid välja mõned huvitavad faktid. Kõige rohkem hoolivad keskkonnast 2.klassi õpilased, samas kui kõikidele klassidele on sellest sama palju räägitud. Huvitav oli ka fakt, et enamus õpilasi, kes ei ole osalenud maailmakoristuspäeva aktsioonil ega ole seda ka valmis tegema, ei pööra keskkonnahoiule tähelepanu ka muul moel, näiteks nad ei kasuta kontrolltöö paberite teist poolt. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et 2. ja 4.klassi õpilased saavad koolitoidust kõhutäis ilma, et toitu jääks üle või oleks sellest puudus. 7. klassi õpilased aga võiksid saada toiduportsjoni suurust ise valida.

Mina olen uurimistöö tulemustega rahul. Ma olen väga tänulik õpetajatele, kes olid nõus oma ainetunni aega minu uurimistöö peale kulutama. Samuti olen ma tänulik õpilastele, kelle vastused oli põhjalikud."

kolmapäev, 17. november 2021

näitus IV korrusel loodusteaduste kabinettide juures

 https://www.agri.ee/et/2020-rahvusvaheline-taimetervise-aasta 

Taimeterviseteemaline rändnäitus

Näitus koosneb kaheksast roll-up paneelist ning tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, seda, kuidas neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad taimedele põhjustada.

Kuna taimekahjustajate levikul on oluline roll ka inimtegevusel, siis tasub kindlasti teada seda, mida saab igaüks teha, et olla teadlik ja vastutustundlik ning hoiduda kahjustajate levitamisest.

Näituse koostamisele aitasid kaasa Maaeluministeerium, Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing.

Näituse juurde kuulub kokkuvõttev voldik ja töölehed näituse sisul põhinevate küsimustega.

Näitus on koolis üleval kuu aega.


kolmapäev, 3. november 2021

Spotting Nature: https://www.tartuloodusmaja.ee/gaia-2030-elurikkuse-kampaania/

 

https://youtu.be/oyz-jKu6Xug

 

Tallinna Tehnikagümnaasiumi 6. klassi noored tutvusid septembris Valgejõe elu-oluga. Kuigi kümne kilomeetri pikkune matk oli täis väljakutseid (peamiselt madalast veetasemest tingitud), korvas selle imeilus ürgne Lahemaa loodus.

#SpottingNature, #GenerationRestoration, #GAIA2030  #rohelinekool


kolmapäev, 20. oktoober 2021

Ilmamuutustest

 
15.oktoobril esines 10.klasside ees loenguga ohtlikust ilmast sünoptik Ele Pedassaar. Ta keskendus just Eesti ilmale. (Fotod tegi 10.klassi õpilane Miryusif Seidmammadov.) 

teisipäev, 5. oktoober 2021

Näitus Mondost kliimamuutuste teemal

 

IV korrusel on üleval Silvia Pärmanni fotonäitus “Jahedad maastikud”, mille tööd on pildistatud Svalbardi saarestikus asuvates kaevanduslinnades Longyearbyenis ja Barentsburgis.

Näitus dokumenteerib igapäevaelu Norrale kuuluvas umbes 2000 elanikuga Longyearbyenis ja 450 elanikuga Vene kaevanduslinnas Barentsburgis. 76. ja 81. põhjalaiuskraadi ja 10. ja 35. idapikkuskraadi vahel asub karm maa, mille maastikust rohkem kui poolt katavad liustikud.

Külmakõrbes on alates 1971. aastast on keskmine õhutemperatuur tõusnud 7°C. Külma maa muutumine lihtsalt jahedaks on põhjustanud dramaatilisi muutusi eelkõige sealsele ökosüsteemile. Ehkki Svalbardil kivisöekaevandustest töötavad tänaseks veel kaks, on kaevanduste sulgemise argumendiks olnud vähene tasuvus ja kivisöevarude lõppemine, mitte mure keskkonna pärast. (https://maailmakool.ee/toode/silvia-parmann-jahedad-maastikud/) 

Kahjuks ei saanud me üles panna kõiki fotosid, sest esitluspinda on korrusel vähem. Valiku tegi loodusõpetuse õpetaja.
teisipäev, 28. september 2021

Täiendus raamatukokku

 Riigikogust saatis Jevgeni Ossinovski koolile David Attenboroughi raamatu "Üks elu, üks planeet", kus autor dokumenteerib tema eluajal aset leidnud muutusi ökosüsteemides.
esmaspäev, 27. september 2021

Sügise sünnipäev

 
Algklassilaste nunnunäitus on aatriumis vaadata. Rohkem pilte Facebooki lehelt https://www.facebook.com/tehnikagymnaasium/ 

Sportliku eluviisi rõhutamine

 Septembrikuus on koolis käinud Eesti Korvpalliliit ja SK Nord, kes viisid koolispordi projekti raames läbi lõbusa korvpallipäeva. Projekti eesmärk on külastada erinevaid koole üle Eesti, kus viiakse läbi näidistunnid, et kutsuda algklasside õpilasi korvpalli mängima. Lisaks soovitakse parandada koolide kehalise kasvatuse tundide varustust. 

Samuti toimus samas kuus põnev vahetund vehklemisega Vehklemisklubilt Tallinna Mõõk.teisipäev, 21. september 2021

Infostend ja autovaba päev

 IV korrusel (loodusõppe korrus) on Rohelise Kooli stend presidendi tervituskaardi ja muuga. Nüüd sai sinna lisatud üleskutse 22.septembril autovabapäeva tõsiselt võtta. Sama ülekutse on koolimajas ka mujal väljas. Kuna meil on asjalik rattahoidla, on rattaga kooli tulek igati soodne.
esmaspäev, 20. september 2021

Keskkonna-teemaline näidend

 17.09 oli meil majas algklassilastele Lepatriinu lasteteatrilt etendus "Prügikuningriik". Selles puudutati keskkonnasäästu teemat.Maailmakoristuspäev ning rannikuvaatluste programmi õppepäev

 Selle sügise maailmakoristuspäeval tegutsesid meie õpilased Lepistiku pargis ja kooli ümbruses.
------------------------------------------------------------------
17.09 võtsid Kristjan Havi ja Tristan Ruut (III astme õpilased) osa rannikuvaatluse programmi õppepäevast Viimsis. Nende mineku organiseeris BSP koordinaator meie majas bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe.
Uue õppeaasta alustamine

 Töökava valmib koos põhikooli õpilaskoguga septembri jooksul. 25.09 on kavas nõupidamine, et arutada olulist.


Põhilised teemad, millele õppeaasta jooksul enam keskenduda plaanime, on

1) kliimamuutsed

2) globaalne kodakondsus

3) meri ja rannik

4) prügi.


Koolis on nüüd olemas prügikonteinerid igal korrusel, et prügi saaks juba viskamisel sorteerida.8. klassi õpilane Kristjan Havi koostab loovtööna keskonnaülevaatuse, mis meil jäi lubadusena õhku eelmise õppeaaata lõpust. pühapäev, 13. juuni 2021

Kokkuvõte õppeaastast

 https://www.ttg.edu.ee/kk-2020-2021/ 

Kooli kodulehel on lugeda kokkuvõtet õppeaasta tegevusest ja protokollid. Kaks protokolli on tänase päeva seisuga vaja veel lisada. Soovime vahvat suve!


Fotol on 4.klassi tehnoloogiaõpetuse tunnitöö distantsõppe ajal. 
Hea suvel puhata ühes mõnusas pesulõksudest kiiktoolis ;) 


neljapäev, 3. juuni 2021

Roheline lipp kolmandat korda

 Sel kevadel omistati meie koolile roheline lipp kolmandat korda. Klausliga küll: sügisel tuleb korraldada keskkonnaküsitlus.esmaspäev, 17. mai 2021

Pesakastid


 Üritusest Vabaõhumuuseumis: pesakastide ehitamine. Meie kooli meeskonnas osalesid Kristjan Havi 7.b, Tristan Ruut 8.a, Miko-Erko Peetri 8.a ja Rasmus Nurme 8.b

neljapäev, 13. mai 2021

pühapäev, 11. aprill 2021

meie labori tegemised

 Laborijuhataja Maret Nugis saatis pilte, millega ta laboris on tegelenud. Koostöös loodusainete õpetajatega on tehtud laboritöid nii kontaktõppes kui ka distantsilt. Piltidel pole küll tööhoos õpilasi, kuid saab ülevaate, millega laste tunde täiendatakse. Aknalaual kasvavad ka kressitaimed. Maret Nugis tegutseb kooli hoovis olevate lillepeenarde ja maja ees olevate taimekastidega samuti.