teisipäev, 7. detsember 2021

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2021/2022.ÕPPEAASTAL

 

TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2021/2022.ÕPPEAASTAL

tööplaan

 

TTG keskkonnaeesmärgid (vaata linki allpool)

                     

õppeaasta jooksul keskmes olevad teemad

eesmärkidest ja teemadest tulenevad tegevused

Õpime säästlikult tarbima, pöörame tähelepanu taaskasutatava materjali kasutamise võimalustele

kliimamuutused

elektrienergia kokkuhoid: õpilasomavalitsuse aktsioonid õ/a jooksul koridorides ja klassides; paberite taaskasutus (kontrolltööd jms)

Loodus on majanduse ja kultuuri alus

globaalne kodakondsus

õppekavas on valikkursus „Globaalne maailm“

Kasutame mitmekesiseid tunni läbiviimse meetodeid (õuesõpe)

meri ja rannik

temaatilised õuesõppetunnid ning õppekäigud, osavõtt võistlustest/vaatlustest

Loome tingimused prügi süsteemseks sorteerimiseks

prügi

sügise ja kevade heakorrapäev, maailmapäevadest osavõtt

 

BSP /Läänemere projekt/ (vastutaja bioloogiaõpetaja Lemmi Jõe): meri ja rannik – võetakse osa projekti raames pakutavast

TTG keskkonna-alaste põhimõtete kogum: https://drive.google.com/file/d/1oI5cvfaFl8cmm5XXy9or3o8fjOJgJntN/view

 

Peame oluliseks info jagamist ja kättesaadavust: stend IV korrusel, blogi kodulehelt http://ttgkeskkond.blogspot.com/

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar