esmaspäev, 6. detsember 2021

Keskkonnaküsitlus ja tulemused

 8.b klassi õpilane Kristjan Havi tegi I poolaastal loovtööna keskkonnaküsitluse.

Ta viis selle läbi kolmes klassis põhikoolis nii, et igast kooliastmest vastas üks klassitäis lapsi.

Küsimused:

1. Mis klassis sa käid?

2. Kas Sa oled kuulnud, et meie kool osaleb Rohelise lipu programmis?

3. Kas koolis asuvad prügikastid on Sinu arvates õigete kohtade peal?

4. Kas Sulle on räägitud, kui kaua kõduneb plastpudel looduses?

5. Kas Sa kasutad kontrolltöö paberi teist poolt?

 6. Kas valgusküllasel ajal kasutate klassis päikese- või tehisvalgust?

7. Kas Sa sooviksid rohkem õuesõppe tunde?

8. Kas kooli sööklas olevad portsjonid on õige suurusega?

9. Kas Sa oled osalenud mõnel maailmakoristuspäeva aktsioonil?

ANALÜÜS: Rohelise lipu kohta on mõistlik rohkem koolis teavet jagada, et programmis osalemine jõuaks iga õpilaseni. Samuti tuleb teha teavitustööd tehisvalguse kasutamise osas – kardinad akende eest üles tunni ajal. Õuesõppetunde soovivad õpilased rohkem, seega siingi on koolile koht muutuseks. Maailmapäevade korraldamisel on hea rohkem teavitustööd teha. Paberi korduvkasutuse teema on koolis aktuaalseks vaja teha.

Küsitluse tulemus näitab, et ollakse rahul prügikastide paigutusega koolis, kooli sööklas pakutavate portsjonitega. Õpilased on teadlikud, et plast kõduneb looduses pikalt.

Kristjani töö kokkuvõte: "Uurimistöö täitis oma eesmärgi: teha TTG-s keskkonnaülevaade. Nüüd saab arendusjuht Ave Teder esitada võlgu jäänud materjalid, et koolile antud Rohelist lippu säilitada. Loodan, et ka õpilased, kes küsitlusele vastasid, mõtlevad nüüd rohkem enda ja teiste ökoloogilisele jalajäljele ning kuidas seda vähendada.

Uurimistööst tulid välja mõned huvitavad faktid. Kõige rohkem hoolivad keskkonnast 2.klassi õpilased, samas kui kõikidele klassidele on sellest sama palju räägitud. Huvitav oli ka fakt, et enamus õpilasi, kes ei ole osalenud maailmakoristuspäeva aktsioonil ega ole seda ka valmis tegema, ei pööra keskkonnahoiule tähelepanu ka muul moel, näiteks nad ei kasuta kontrolltöö paberite teist poolt. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et 2. ja 4.klassi õpilased saavad koolitoidust kõhutäis ilma, et toitu jääks üle või oleks sellest puudus. 7. klassi õpilased aga võiksid saada toiduportsjoni suurust ise valida.

Mina olen uurimistöö tulemustega rahul. Ma olen väga tänulik õpetajatele, kes olid nõus oma ainetunni aega minu uurimistöö peale kulutama. Samuti olen ma tänulik õpilastele, kelle vastused oli põhjalikud."

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar