esmaspäev, 29. jaanuar 2018

Euroscola päev Strasbourg`is

TTGst võtab 24 õpilast 10.-12.klassidest koos õpetajate Tanel Sauna ja Pilvi Taueriga osa Euroscola päevast Strasbourg`is 1.veebruaril 2018, kus muu hulgas jagunetakse töögruppidesse järgmistel teemadel (noored peavad ka sõna võtma):
keskkond ja taastuvenergia,
julgeolek ja inimõigused,
Euroopa kultuuripärandi aasta 2018,
Euroopa tulevik,
ränne ja integratsioon,
noorte tööhõive.

Meie kooli võistkond, keda juhendas õpetaja Pilvi Tauer, saavutas Euroscola võistlusel temaatilise filmiga võimaluse käia Strasbourg`is Euroopa Parlamendis. Sellega seoses on koolis 6.12.2017 ka Euroopa Parlamendi simultasioonimäng. 

Vaheülevaade õppeaasta toimetamistest

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Rohelise Kooli aasta 2017/2018
PLAANID
Endale ja kaaslasele sõbralik, turvaline ja tervislik mikrokliima
Keskkonnasõbralikum liikluskorraldus kooli lähiümbruses
Keskkonnasõbralikum tarbimine
õueala kujundamine õppimiseks (õueklass, kus puupakud on istmeteks)
koostöö linnaosavalitsuse ja lastevanematega (läbirääkimised autoliikluse turvalisemaks muutmiseks kooli ees)
prügi süsteemne sorteerimine (teabepäevad)
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine (spordirada ja vahendid õues tegutsemiseks, lauatenniselauad)

vee, elektri kokkuhoid (andmete kogumine)


jäätmete vähendamine (teabepäev)

LISAKS suurprojekt kliimamuutuste teemal („Eesti metsloomade elu seoses kliimamuutustega“), mis toimub varakevadel,  ja koostööprojekt Lehola Keskkonnahariduskeskusega (loodusteaduste tundide tarbeks töövahendikastide loomine)

Keskkonnaülevaade (valmib märtsiks 2018)
a  Küsimustikud õpilastele, lastevanematele ja töötajatele, et välja selgitada olukord keskkonnakasvatuse temaatikas ja küsida nõu õueala efektiivsema kasutuse kohta.
b

Seni on toimunud klasside mitmed õppekäigud näiteks loodusmuuseumisse, loomaaeda, botaanikaaeda, energiakeskusesse jm. Käidud on õppepäevadel näiteks rabas, soos, koolis oli TÜ rändav labor  „Rändav bioklass“. 9.klassidel oli novembris 2017 Käsmus keskkonna-alane õppepäev. 4.klassid käisid jaanuaris 2018 Viimsi vabaõhumuuseumis keskkonnahoiuteemalisel õppepäeval. Need on mõned näited TTGs toimunud keskkonnaalasest tööst.

Koolis on õppekavas valikkursus „Globaalne maailm“.

20.-24.11.2017 oli koolis jäätmenädal.


Lähimad tegevused: 11.klasside õpilased korraldavad kliimamuutuste teemal viktoriini 9.-11.klassidele 13.02.2018. 10-12.klasside õpilased lähevad vaatama kinno Artis teaduslikku filmi „Aja rännak“ 8.02.2018.

neljapäev, 11. jaanuar 2018

Meie tegevused toetavad õppeaasta algul tehtud plaane

Blogisse üles pandud info on meie tegemiste kohta, mis toetavad õppeaasta algul kokkulepitud temaatikat. Praegu on käsil keskkonnaülevaatuse küsitlusosa: õpilased, lapsevanemad ja kooli töötajad vastavad koostatud küsimustikele.
Veebruari jooksul on vastuste põhjal tehtud ülevaated valmis ja siis on võimalik sealt edasi minna, täpsustada meie tegevuskava.

ROHELISE KOOLI KÜSIMUSTIK KOOLI TÖÖTAJALE JAANUARIS 2018
1.      Kas ja kuidas toimid töökohas keskkonnateadlikult ehk säästad energiat, vett, materjale?
 Millised kokkuhoiupõhimõtted arvad koolikeskkonnas vajalikud olevat?
 Milliseid teemasid järgnevast loetelust kasutad oma ainetundides a) elurikkus ja loodus, b) meri ja rannik, c) kliimamuutused, d) globaalne kodakondsus?
 Kuidas keskkonnateadlikkust õpilaste seas suurendada? Nimeta 1-2 konkreetset võimalust.
 Kas tuled tööle autoga? Kui jaa, siis miks?
 Kuidas kujundada Sinu arvates kooli õueala mõistlikult?
 Milline töökeskkond on Sinu jaoks tervislik? 

ROHELISE KOOLI KÜSIMUSTIK LAPSEVANEMALE JAANUARIS 2018
1.      Mida on teie laps koolitundides õppinud teemadel „Elurikkus ja loodus“, „Meri ja rannik“ ja „Kliimamuutused“?
 Mida teie pere võtab ette koduses keskkonnas jäätmetekke vähendamiseks ja taaskasutuse osas?
 Mida tähendab teie pere jaoks mõiste „globaalne kodakondsus“?
 Milliseid loodushoiu põhimõtteid peab teie pere oluliseks?

ROHELISE KOOLI KÜSIMUSTIK ÕPILASELE JAANUARIS 2018
1.      Mida oled õppinud koolis elurikkuse ja looduse kohta? Nimeta kuni kolm Sinu jaoks olulist mõtet.
 Mida oled õppinud koolis mere ja ranniku kohta? Nimeta kuni kolm Sinu jaoks olulist mõtet.
 Mida oled õppinud koolis kliimamuutuste kohta? Nimeta kuni kolm Sinu jaoks olulist mõtet.
 Mida oled õppinud koolis globaalse kodakondsuse kohta? Nimeta kuni kolm olulist mõtet.
 Mis võiks olla kooli õuealal?
 Kuidas Sa kooli tuled, autoga või jala/ühiskondliku transpordiga?
 Kas Sa sööd kõik taldrikult ära, mis sööklas oled endale tõstnud, või viid osa jäätmesse?

Koosolekute protokollid

Keskkonnakomisjoni nõupidamised on protokollitud ja neid saab lugeda kooli kodulehelt
http://www.ttg.edu.ee/Lehed/Inimesed/kontakt.aspx