esmaspäev, 29. jaanuar 2018

Vaheülevaade õppeaasta toimetamistest

Tallinna Tehnikagümnaasiumi Rohelise Kooli aasta 2017/2018
PLAANID
Endale ja kaaslasele sõbralik, turvaline ja tervislik mikrokliima
Keskkonnasõbralikum liikluskorraldus kooli lähiümbruses
Keskkonnasõbralikum tarbimine
õueala kujundamine õppimiseks (õueklass, kus puupakud on istmeteks)
koostöö linnaosavalitsuse ja lastevanematega (läbirääkimised autoliikluse turvalisemaks muutmiseks kooli ees)
prügi süsteemne sorteerimine (teabepäevad)
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine (spordirada ja vahendid õues tegutsemiseks, lauatenniselauad)

vee, elektri kokkuhoid (andmete kogumine)


jäätmete vähendamine (teabepäev)

LISAKS suurprojekt kliimamuutuste teemal („Eesti metsloomade elu seoses kliimamuutustega“), mis toimub varakevadel,  ja koostööprojekt Lehola Keskkonnahariduskeskusega (loodusteaduste tundide tarbeks töövahendikastide loomine)

Keskkonnaülevaade (valmib märtsiks 2018)
a  Küsimustikud õpilastele, lastevanematele ja töötajatele, et välja selgitada olukord keskkonnakasvatuse temaatikas ja küsida nõu õueala efektiivsema kasutuse kohta.
b

Seni on toimunud klasside mitmed õppekäigud näiteks loodusmuuseumisse, loomaaeda, botaanikaaeda, energiakeskusesse jm. Käidud on õppepäevadel näiteks rabas, soos, koolis oli TÜ rändav labor  „Rändav bioklass“. 9.klassidel oli novembris 2017 Käsmus keskkonna-alane õppepäev. 4.klassid käisid jaanuaris 2018 Viimsi vabaõhumuuseumis keskkonnahoiuteemalisel õppepäeval. Need on mõned näited TTGs toimunud keskkonnaalasest tööst.

Koolis on õppekavas valikkursus „Globaalne maailm“.

20.-24.11.2017 oli koolis jäätmenädal.


Lähimad tegevused: 11.klasside õpilased korraldavad kliimamuutuste teemal viktoriini 9.-11.klassidele 13.02.2018. 10-12.klasside õpilased lähevad vaatama kinno Artis teaduslikku filmi „Aja rännak“ 8.02.2018.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar