Tuesday, January 28, 2020

keskkonnaküsitluse tulem


Küsimustik viidi läbi kooli õpilaskogu liikmete seas nii põhikooli (25 õpilast) kui gümnaasiumiosas (15 õpilast). Õpilaskogudesse kuuluvad õpilased on aktiivsem osa noortest (mitmed klassivanemad), kes organiseerivad koostöös õpetajatega kooli tegevusi. Kogude tööd juhib huvijuht.
Küsimustele vastas kokku 35 noort. Küsimustele vastati anonüümselt, märkida tuli vaid vanus.
Küsitluse eesmärk on leida valdkonnad, mida edaspidi koolitöös arvestada.

Suunad edasiseks küsitluse põhjal:

1. Rohelise kooli nimi tuleb majas nähtavamaks muuta.
2. Veelindude toitmise kahjulikkusest tuleb rohkem rääkida.
3. Toiduraiskamise teema on järgmise õppeaasta  üks kolmest prioriteedist.
4. Energia ja vee säästmine ning prügi sorteerimine on teine ja kolmas prioriteet järgmisel õppeaastal.
5.  Tuleb luua nii kiusamisvaba ja turvaline keskkond kui võimalik.

keskkonnaküsitlus


KESKKONNAKÜSITLUS 2019/2020                                                      vastaja vanus …………………


1  Kas koolimajas liikudes on märgata, et oleme keskkonnasõbralik kool, Roheline kool?
JAH/EI
2  Kas loovtööde ja uurimistööde teemade hulgas on elurikkust või kliimamuutusi või keskkonnateemasid puudutavaid? JAH/EI
3  Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust? JAH/EI
4  Kas oleme õues õppinud ja loodust uurinud? JAH/EI
5   Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid? JAH/EI
6  Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud ja taimetoidud? JAH/EI
7   Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa? JAH/EI
8  Kas tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole? JAH/EI
9  Kas rõhutame koolitöös, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu? JAH/EI
1  Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna? JAH/EI
1  Kas õpilastele meeldib koolis olla? JAH/EI
      Kui on mure, kas saab sellest kellelegi koolis rääkida? JAH/EI
1  Kas räägime koolis veelindude toitmise kahjulikkusest? JAH/EI
1  Kas sorteerime koolis prügi? JAH/EI
1  Kas prügikastid on õigetes kohtades ja on neid piisavalt? JAH/EI
1  Kuidas tuled kooli: kas jalgsi, jalgratta/tõukeratta, ühistranspordi või autoga? (TÕMBA ALLA SOBIV)
1  Kas õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust? JAH/EI

KUI SOOVID MIDAGI LISADA VÕI PÕHJENDADA, SIIS KIRJUTA SIIA:

Friday, January 24, 2020

energianädal 3.-7.02.2020ENERGIANÄDAL

ESMASPÄEVAL, 3.02 ON LOENG 7.-9.KLASSI ÕPILASTELE AULAS: MADIS VASSER

REEDEL, 7.02 ON LOENG 10.-12.KLASSI ÕPILASTELE AULAS: PRIIT HEINLA

NÄITUS AATRIUMIS: ALGKLASSIÕPILASTE JOONISTUSED KAMPSUNEIST, KINNASTEST JA MÜTSIDEST KUI SOOJUSALLIKAIST

TEMAATILISED TUNNID 3. JA 4.KLASSI ÕPILASTELE ENERGIASÄÄSTUST, LÄBIVIIJAD GÜMNAASIUMIÕPILASED

NÄITUS EESTI ENERGIAPOLIITIKA KOHTA


Monday, January 13, 2020

Veelindude loendamine

Ornitoloogiaühingu üleskutsest loendada veelinde on kinni võtnud TTG 11.klassi õpilased HANNAH MIKENBERG ja BIRGIT TAMMEMÄE. Tüdrukud loendasid linde Viimsi poolsaarel 10.01.2020.

Monday, January 6, 2020

loeng Tartu Ülikoolist

6.jaanuaril oli TTG gümnaasiuminoortel külas TÜ teaduskommunikatsiooni peaspetsialist Randel Kreitsberg. Ta rääkis mikroprügist ja Läänemere olukorrast ses osas.
Thursday, December 5, 2019

Meie kooli õpilane nimekirjas :)

Novembrikuu eelviimasel nädalal toimunud Üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal (European Week for Waste Reduction) kutsusime kõiki 7.-9. klasside õpilasi osalema veebiviktoriinis. Aitäh kõikidele osalejatele ning neid juhendanud õpetajatele!
Tänavuse nädala hüüdlause „Muuda oma harjumusi, tekita vähem jäätmeid!“ kutsus muutma oma igapäevaseid tarbimisharjumusi, et oluliselt vähendada tekkiva prügi hulka. Harjumuste muutmise eelduseks on piisavad keskkonnateadmised ja motivatsioon nende teadmiste rakendamiseks ka argielus. Keskkonnaameti korraldatud jäätmeteemaline viktoriin aitaski meelde tuletada vanu tõdesid ning jagada uusi teadmisi jäätmete vähendamisest. Viktoriini küsimused olid valikvastustega ja valikus võis olla mitu õiget vastust. Iga õige vastus andis 2 punkti, vale vastus 0 punkti. Kokku oli võimalik saada 56 punkti. Faili õigete vastustega leiate kirja manusest.
Viktoriinist võttis osa 3294  7.–9. klassi õpilast 122 koolist!

Kõigi viktoriinis osalejate vahel loositi välja 12 "Tarbi vähem" stardikomplekt. Komplektist leiab korduskasutatavad kotid, mis muudavad poeskäigu kilekotivabaks ning asenduse ühekordsetele topsidele ja söögiriistadele.
Loosi tahtel on "Tarbi vähem" stardikomplekti saajad:
1.       Karel Meitsar,  Antsla Gümnaasium          
2.       Hanna Paula Volt,  Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium           
3.       Anastassija Tunka, Tallinna Läänemere Gümnaasium       
4.       Mariell Mitrjagina, Lustivere Põhikool                       
5.       Carol Rozentov, Pärnu-Jaagupi Põhikool 
6.       Katrin Viir, Maardu Gümnaasium               
7.       Saskia Ehin,  Elva Gümnaasium                  
8.       Margit Kuuse, Viimsi Kool                             
9.       Ingel Kallus, Orissaare Gümnaasium                       
10.   Karen Zinovjev, Türi Põhikool                      
11.   Karmen Virkus, Rannu Kool                         
12.   Elden Kuisma,  Tallinna Tehnikagümnaasium        

Wednesday, December 4, 2019

Taaskasutuskuused

TTG klassides on väljas õpilaste loominguna kuused, mida ise nimetame taaskasutuskuuskedeks. Taaskasutatavatest materjalidest kuusepuu igasse klassi oli konkurss, mille viis oma praktilise tööna läbi üks 11.klassi noor.

Kuused seisavad muidu klassiruumes, aga žürii tarbeks koguti teisipäeval kokku aatriumisse, kust ka allolevad pildid. Õpilaste fantaasia on piiritu :)