Thursday, January 3, 2019

Metsapostkaart :)

Eelmise aasta lõpus korraldas RMK juba 16. korda konkursi "Eesti koolilaste metsapostkaart". Tänavu oli teemaks "Pühad metsas".
On rõõm teatada, et 3487 töö hulgast valis žürii finaali 150 tööd, nende hulgas ka  1. klassi kunstiringi õpilase Melany Mulina oma. 
Rahvahääletusel saavutas Melany 7. koha ning tema tööst trükitakse 36 pildist koosnev komplekt.Wednesday, December 5, 2018

Looduskooli kogemus Oulu lähedalt

26.-28.11.2018 korraldas MTÜ Mondo kaheksale Eesti kooli õpetajale õppekäigu Soome, et tutvuda sealsete koolide heade praktikatega. Muu hulgas käsime ka looduskoolis. Käisime läbi väikse matkaraja väikese kinnikasvava järvekese kaldail, sõime lõkkevorsti ja kuulasime, mida sealses kunagises vanas koolimajas, praeguses looduskoolis tehakse. Oulu koolid kasutavad meelsasti võimalust ja programme, mida pakutakse.

Temaatilised õppekäigud I poolaastal


ÜLEVAADE ÕPPEKÄIKUDEST, MIS SEOTUD ELURIKKUSE, KESKKONNAHOIU JA TERVISEGA
September 2018
14.09
Aegna
2.b
17.09
energeetika õppeaine õppekäik
11.kl
21.09
seenenäitus loodusmuuseumis
3.d
28.09
spordipäev
kogu kool

Oktoober 2018
2.10
Aegviidu
1.c
4.ja 5.10
MTÜ Kasside Turvakodu
3.d
4.10
loodusmatk
6.b
9.10
keskkonnaprojekt
7.c
9.10
kaevandusmuuseum
9.a ja b
11.10
Viru raba
7.a, b, c
15.10
energeetika õppeaine õppekäik Irus
11.kl
17.10
botaanikaaed
6.a
30.10
matk Harku metsa
2.c

November 2018
5.11
Viru raba
7.a, b, c
6.11
tervishoiumuuseum
8.c
13.11
Rannarahva muuseum
7.a
21.11
Paljassaare
7.b
29.11
pandipakend
5.c
29.11
loodusmuuseum
5.d

Sunday, November 18, 2018

Maailmanädala kokkuvõte


Kolmapäeval, 14.11 oli üheksandatel klassidel külas Süüria pagulane Aala, kes praegu elab Türil. Tema ja ta abikaasa põgenemine oma kodumaalt oli väga selgelt seotud nende lapsega. Nimelt kukkus pomm majale ja laps sai viga, siis otsustasidki vanemad, et oma lapse päästmiseks nad põgenevad. Türil on neil praegu rahulik elupaik ja laps on terve, käib lasteaias. Aala rääkis oma üleelamistest, näitas videoid Süüriast. Oli aru saada, et ta on isamaa üle uhke, kuid hirm lapse pärast on toonud ta kaugele sõjakoldest.
Neljapäeval, 15.11 organiseeris kahele 8.klassile töötoa ÜRO noorte seast Sigrid Ojavee, temaga oli kaasas noormees Ecuadorist, tunni viisid noored koos läbi. Juttu oli kestlikust eluviisist, maailmakodanikuks olemisest. Meie noored tegid rühmatöödena plakatid, kus nad oma arusaamist puuna väljendasid. Need on näitusena väljas kooli aatriumis.
Reedel, 16.11 oli ühele kaheksandale ja kolmele seitsmendale klassile temaatiline viktoriin kaheksa küsimusega. Iga klassi esindas võistkond. Kui töö tehtud, arutati vastused koos läbi. Kõige põhjalikumalt vastasid 7.b klassi noormehed ja said autasuks kooli logoga pastapliiatsid. Tegelik autasu oli muidugi kõigile osalejatele teadmised J
Kuna globaalse maailma valdkond on laialdane, leidub seal pea iga ainetunni teemasid. Viktoriiniküsimuste arutamisel noored märkisidki, et seda või teist (näiteks Läänemere probleemid) on loodusõpetuse tundides räägitud. TTG maailmanädal hõlmas endas loodusõpetuse, bioloogia, ajaloo, inimeseõpetuse, kodanikuõpetuse tundide temaatikat.Sügisene maailmanädal 7.-9.klassidele


12.-16.NOVEMBRIL 2018
7.-9.KLASSIDE NOORTELE

GLOBAALNE KÜLA EHK MAAILMAKÜLA ON IDEE, MILLE JÄRGI ON TÄNAPÄEVA MAAILM KUI ÜKS ÜHTNE KOGUKOND.  SELLE TEKKIMIST ON SOODUSTANUD TÄNAPÄEVASED TRANSPORDI- JA SIDESÜSTEEMID, GLOBALISEERUMINE, MASSIMEEDIA JA ÜLEILMSED KESKKONNAPROBLEEMID. IGA INIMENE MAAILMAS VASTUTAB KA KÕIGI TEISTE EEST.

TEGEVUSED MEIE KOOLIS:
KOLMAPÄEVAL, 14.11 ON 9.KLASSIDEL KÜLAS SÜÜRIA PAGULANE AALA, KES PRAEGU ELAB TÜRIL. 9.B KELL 10.00 JA 9.A KELL 11.05 AINETUNNI KLASSIRUUMIS.
NELJAPÄEVAL, 15.11 ON 8.A JA 8.C KLASSIDE NOORTEL TEMAATILINE TÖÖTUBA, MILLE VIIB LÄBI ÜRO NOORTE SEAST SIGRID OJAVEE. 8.A KELL 8.55 JA 8.C KELL 10.00 AINETUNNI KLASSIRUUMIS.
REEDEL, 16.11 ESIMESE TUNNI AJAL RUUMIS 305 7.A, 7.B, 7.C JA 8.B KOLMELIIKMELISED VÕISTKONNAD OSALEMAS TEMAATILISEL VIKTORIINIL.


Wednesday, November 7, 2018

Kooliümbuse turvalisemaks muutmine

Meie maja õpilased võtsid osa kampaaniast, kus tänavale maaliti hoiatavad sõnad "Peatu, vaata, veendu". Kooli värava ette pargist tuleva trepi juurde märgiti teade maha.

Friday, September 14, 2018

õppeaasta 2018/2019


TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2018/2019.ÕPPEAASTAL

TTG keskkonnaeesmärgid                                                                                            eesmärkidest tulenevad tegevused
Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima
õueala kujundamine õppimiseks sobivaks ning ilumeele arendamiseks;
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine
Keskkonnasõbralikum liikluskorraldus kooli lähiümbruses
koostöö linnaosavalitsuse ja lastevanematega
Keskkonnasõbralikum tarbimine
prügi süsteemne sorteerimine;
vee, elektri kokkuhoidmine + jäätmete vähendamine
supi reklaampäev
Sõbralik õhkkond ning õppimist soodustav ja arendav keskkond võimaldab teadvustada loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid.

puud kooli aias märgistada teabetahvliga
1.      Neli suuremat teemat on fookuses: kolm tulenevad eelmisel õppeaastal tehtud küsitlustest, üks on soovitatud Rohelise Kooli organisaatorilt – elurikkus, globaalne kodakondsus, kooliõu, jäätmed ja prügi
2.      Tööplaani kooatamisel on teemad ja peamised tegevused paigas, ajakava kujuneb töö käigus.
3.      Suurprojekt, milles TTG osaleb, otsustatakse sügise jooksul.