Monday, February 22, 2021

digikoristuspäev

 ITjuht kutsus kooliperet üles osalema digikoristuspäeval, jagades infot erinevatel stendidel. 5.02 9.klassidele ja 18.02 11. ja 12.klassidele toimus meil majas koolitus liikluskasvatuse raames.

9.klasside koolituse "Georgi lugu" viis läbi Märt Treier. Käsitletavad teemad olid liiklusõnnetused noortega, seos väärtegu-tagajärg, noorte peamised liiklusriskid.Gümnaasiumiõpilaste koolituse "Selge pilt" viis läbi kolm erinevat esinejat. Käsitletavad teemad olid joobes juhtimine, kiiruse ületamine ja kaaslase subjektiivne usaldamine. Thursday, January 7, 2021

plakatid plasti kohta maailmas: "Hoia loodust, hoia ennast"

 Loodusõpetuse õpetaja Ene Lehtmetsa juhendamisel koostasid põhikooli õpilased plakateid plasti leviku kohta maailmas.


Tuesday, December 15, 2020

KIKi rahastusega Tallinna Haridusameti projektiga õppekäigud I poolaastal

 


9 klassikomplekti käis sügisperioodil erinevate asutuste loodusega ja tervisega seotud õppekäikudel:

orienteerumine ajaloolisel maastikul (MTÜ Ökogratt),

loomad erinevates elukeskkondades (Tallinna loomaaed),

söö terviseks (tervishoiumuuseum),

fotosüntees ja hingamine (Tallinna botaanikaaed).

Lehola Keskkonnahariduskeskusesse on ülevaade ka juba saadetud.


Monday, December 14, 2020

kaugtöö alates 14.12

 TTGs on projektitöö kaugtööna alates selle nädala esmaspäevast. Seega loodetavasti kohtume uuest aastast. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbjgZyfUgwA 

Monday, November 30, 2020

Kiusamise teema

Seoses kiusamise teemaga käis Helen Linnok 16. novembril 5.c klassiga PÖFFi laste ja noorte filmifestivali raames vaatamas kinos filmi "Üks kõigi eest". Teema arenduseks käis koolis 20. novembril külalistundi läbi viimas kriminaalpoliitika osakonnast nõunik Brit Tammiste. Tema käsitles külalistunnis järgmisi teemasid: laste õigused, erinevad kiusamise liigid, kiusamise tagajärjed, lasteabi telefon ja abi saamine.