Sunday, October 20, 2019

Keskkonnahoid, taaskasutus ja jõulud

Sel aastal on meil välja kuulutatud jõulukuuse valmistamise võistlus 1.-12.klassidele. Nimelt on üleskutse taaskasutatavatest materjalidest "kuusepuu" 2.detsembriks valmis saada. Tähtis on arvestada, et klassis pole takistatud liikumine ja puud saaks turvaliselt liigutada, samuti ei ole vaja kasutada kergesti purunevaid, määrivaid ega ohtlikke materjale.

Tuesday, October 15, 2019

10.klasside ITtunnis koostatud plakatid supisöömise reklaamiks

ANDREE METS

MARI VIIL

SVEN LOGINOV

ANTONYIO VILLAKOV

ELIZA VAŠKINEL

ELIZABETH VOLKOV

MARI-LIIS PALO

ROLF SAMMEL

CRISTYN LILIENTHAL

MAREC MADISSON

ROBERT IVASK

JOOSEP MADAR

MARTIN OLL

OTT KAMAR

GEORG SUURVARIK

kätepesupäev teisipäeval, 15.10 :)

Tuesday, October 8, 2019

Supp on hea :) vol1

Koolis plaanitud n-ö supisöömise reklaam on nüüd jagunenud mitmesse ossa. Kunstiõpetaja M-L Sepp`i juhendamisel tegid 5.klasside lapsed tunnis värvilisi reklaamplakateid.


Õpetaja valis teiste seast välja 13, mis on kooli fuajees ja esimese korruse koridoris näitusena väljas.

Thursday, September 26, 2019

Sõidame rattaga :)Plakati autor on Sten-Erik Ervin.

22. september on RAHVUSVAHELINE AUTOVABA PÄEV.

Kutsume kõiki üles aktiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt liikuma – jalgsi, jalgrattaga või ühissõidukiga. Jalgrattaga või tõukerattaga koolis käimine on TTGs järjest populaarsem :)Tuesday, August 27, 2019

õppeaasta 2019/2020


TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2019/2020.ÕPPEAASTAL

TTG keskkonnaeesmärgid                                                eesmärkidest tulenevad tegevused
Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima
õueala kujundamine õppimiseks sobivaks ning ilumeele arendamiseks;
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine (õuesõppeklass);
keksukast asfaldile;
jalgrattasõidu populariseerimine (tulen rattaga kooli)
Säästev areng
energianädal
Keskkonnasõbralikum tarbimine
prügi süsteemne sorteerimine;
vee, elektri kokkuhoidmine + jäätmete vähendamine;
supi reklaampäev
Sõbralik õhkkond ning õppimist soodustav ja arendav keskkond võimaldamaks teadvustada loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid.

puude (jm taimede) kooli aias teabetahvliga märgistamine


A 1. Tööplaanis on eesmärgid ja peamised tegevused paigas, ajakava kujuneb töö käigus.
   2. Suurprojekt, milles TTG osaleb, otsustatakse sügise jooksul.

B Supireklaami päev VALDKONNAD TERVIS JA HEAOLU, JÄÄTMED
Toiduraiskamisele tähelepanu pööramise aktsioon VALDKONNAD JÄÄTMED, PRÜGI, TERVIS JA HEAOLU, KLIIMAMUUTUSED
Prügisorteerimine VALDKOND PRÜGI
Energianädal: energiasäästutunnid, nn sooja kampsuni päev (saab siduda eesti rahvakunsti ja käsitöö teemaga) VALDKONNAD ENERGIA, KLIIMAMUUTUSED
Jalgrattasõidu populariseerimise päev VALDKONNAD TRANSPORT, TERVIS JA HEAOLU
Suund õuesõppeklassi kasutamisele VALDKONNAD TERVIS JA HEAOLU, ÕUEALA, ELURIKKUS JA LOODUS
Keksukast hoovi joonistada VALDKONNAD ÕUEALA, TERVIS JA HEAOLU
            VALDKOND INFO, TEAVITAMINE JA KAASAMINE SOBIB IGALE POOLE.

Monday, June 3, 2019

TTG plaanid järgmiseks õppeaastaks

Prügi sorteerimine, söögi raiskamise vähendamine ja õuesõpe on järgmise õppeaasta märksõnad. 

Konkreetsemad plaanid juba praegu:
a) järgmisel õppeaastal teha energianädal: energiasäästu tunnid, nn sooja kampsuni päev, siduda teema eesti rahvakunsti ja traditsioonilise käsitööga;
b) rohkem pöörata tähelepanu paberi taaskasutusele tundides;
c) teha jalgrattasõidu populariseerimise päev;
d) kasutada õuesõppeklassi;
e) kooli hoovi maha joonistada keksukast.


Sellele õppeaastale plaanitust lükkub järgmisesse perioodi supi reklaampäev ja kooli hoovis kasvavate taimede kaardistamine.