Monday, June 3, 2019

TTG plaanid järgmiseks õppeaastaks

Prügi sorteerimine, söögi raiskamise vähendamine ja õuesõpe on järgmise õppeaasta märksõnad. 

Konkreetsemad plaanid juba praegu:
a) järgmisel õppeaastal teha energianädal: energiasäästu tunnid, nn sooja kampsuni päev, siduda teema eesti rahvakunsti ja traditsioonilise käsitööga;
b) rohkem pöörata tähelepanu paberi taaskasutusele tundides;
c) teha jalgrattasõidu populariseerimise päev;
d) kasutada õuesõppeklassi;
e) kooli hoovi maha joonistada keksukast.


Sellele õppeaastale plaanitust lükkub järgmisesse perioodi supi reklaampäev ja kooli hoovis kasvavate taimede kaardistamine.

10.klasside noored füüsika tunni raames valminud reaalselt töötavate makettidega

Alternatiivsed võimalused elektri saamiseks realiseerusid 10.klasside füüsikatunnis õpetaja Kai Rohtla juhendamisel.

Thursday, May 30, 2019

Mürareostus

TTG 10.klassi õpilased õpetaja Maie Tibari juhendamisel uurisid mürareostuse teemat ja mõõtsid seda ka koolimajas. Töö tulemus on näha kooli fuajees stendidel näitusena.


Sunday, May 26, 2019

Taaskasutus ja alternatiivne energia füüsikatunnis

10.klassi õpilased said õpetaja Kai Rohtlalt füüsika tunni raames ülesande teha toimiv makett, kus on näha alternatiivenergia kasutamist (päikese-, tuule-, veeenergia). Tulem on huvitav ja nutikas :)

Kõik piltidel nähtavad maketid töötavad reaalselt :)


Tuesday, May 7, 2019

Talgupäev tehnikagümnaasiumis

Esmaspäeval, 6.05 oli TTGs talgupäev. 4.-11.klassideni koristati klasse, kooli territooriumi ja ka väljaspoolt seda.
4.-6.klassidele oli jaotatud klassiruumid, kus nad klassijuhataja juhendamisel pesid toole ja laudu.
7. ja 8.klassid koristasid prahist kooli territooriumi lähiümbrust. Koostöös linnaosavalitsusega tegutseti piirkonnas Retke tee - Sütiste tee- Lepistiku pargi piir.
10.-11.klassid korrastasid kooli aia sees olevat ala- riisusid, korrastasid lillepeenraid ja istutasid uusi taimi pottidesse kooli ees. 11.klass noormehed korrastasid kooli keldrit majandusjuhataja eestvedamisel.

Monday, April 29, 2019

Kristiina Rattasepp, 4.a klassi juhataja: "4. a klassi õpilased panid basiiliku kasvama aprillikuus. Eesmärgiks oli jälgida kasvamist, ise oma taimede eest hoolt kanda ning emadepäevaks kasvatatud taimed emale üle anda ning pärast kõikidele rääkida, et mis toitudes basiilik kodus kasutust leidis. Õpilased osalevad tegevuses aktiivselt ning hoolitsevad oma taimede eest suure innuga."

Sunday, April 28, 2019

aastapäevavideoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=AynVKHDBO4w

Siin on üleval TTG õpilase Mikk Kaasiku videoklipp Eco-schools aastapäevaks.