teisipäev, 28. jaanuar 2020

keskkonnaküsitluse tulem


Küsimustik viidi läbi kooli õpilaskogu liikmete seas nii põhikooli (25 õpilast) kui gümnaasiumiosas (15 õpilast). Õpilaskogudesse kuuluvad õpilased on aktiivsem osa noortest (mitmed klassivanemad), kes organiseerivad koostöös õpetajatega kooli tegevusi. Kogude tööd juhib huvijuht.
Küsimustele vastas kokku 35 noort. Küsimustele vastati anonüümselt, märkida tuli vaid vanus.
Küsitluse eesmärk on leida valdkonnad, mida edaspidi koolitöös arvestada.

Suunad edasiseks küsitluse põhjal:

1. Rohelise kooli nimi tuleb majas nähtavamaks muuta.
2. Veelindude toitmise kahjulikkusest tuleb rohkem rääkida.
3. Toiduraiskamise teema on järgmise õppeaasta  üks kolmest prioriteedist.
4. Energia ja vee säästmine ning prügi sorteerimine on teine ja kolmas prioriteet järgmisel õppeaastal.
5.  Tuleb luua nii kiusamisvaba ja turvaline keskkond kui võimalik.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar