esmaspäev, 30. jaanuar 2017

2016/2017

Eelteave

Tallinna Tehnikagümnaasium alustas keskkonnasõbraliku kooli projektiga aastal 2007. Siis loodi töörühm õpetajatest ja viidi läbi erinevaid tegevusi. Kooli keskkonnapoliitika põhialused pandi paika siis, kümme aastat tagasi. Praegune töörühm korrigeeris aastatetagust tööd hetkesituatsiooni silmas pidades.

TTG võtab osa keskkonnahariduse projektidest igal õppeaastal.


1. Töörühma nimekiri

1. Ave Teder- arendusjuht
2. Anneli Errit- direktor
3. Gedi Põder- loodusainete õpetaja
4. Margit Ehandi- huvijuht
5. Marika Ritari- algklasside õpetaja
6. kõikide klasside klassivanemad
7. õpilaskogu liige

Töörühm teeb koostööd tervisekomisjoniga, kooli õpilaskogu ja hoolekoguga, ainekomisjonidega

koosolekud (6x aastas)

1. koosolek septembris 2016: teemade valik, tööplaani seadmine
2. koosolek novembris 2016: globaalne kodakondsus
3. koosolek jaanuaris 2017: elurikkus ja loodus
4. koosolek märtsis 2017: tervis ja heaolu
5. koosolek mais 2017: monitooringust, ideed järgmiseks õppeaastaks, ülevaade õppenõukogu/kooli hoolekogu ja õpilaskogu tarbeks
6. koosolek juunis 2017: kokkuvõte õppeaastastKommentaare ei ole:

Postita kommentaar