esmaspäev, 30. jaanuar 2017

Tegevuskava 2016/2017

tegevuskava

2016./2017.ÕPPEAASTA TEEMAD ON
a) globaalne kodakondsus
b) elurikkus ja loodus
c) tervis ja heaolu

teemad
tegevused saavutamiseks
aeg, kestus
läbiviijad, vastutajad
saavutatu hindamine
Globaalne kodakondsus: eesmärgiks seisund, kus  TTG on jätkusuutlikku arengut toetav ja vastutustundlikku maailmakodanikku kujundav kool
TTG on UNESCO ühendkool, seega tegevused on kirjas koos ülevaadetega blogis

koolis on valikainena 11.klassis globaalne maailm
õppeaasta jooksul

 I poolaasta
Ave Teder + õpilased

Pilvi Tauer
toimub õppeaasta lõpus
toimub õppeaasta lõpus
Elurikkus ja loodus: eesmärgiks õpilane, kes kujuneb sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele
PRATE tunnid (praktiline teadus, kooli õppekava osa)


fotokonkurss „Linnaloom ja -lind” + loomakaitsepäev

temaatiline projekt „Vesi”


prügihunt (algklassid)


taaskasutamise mälumängusari


õppeaasta jooksul


5.-9.09.2016


algas sügisel 2016

õppeaasta jooksul

II poolaastal
algklasside ja loodusainete õpetajad

huvijuht


Gedi Põder


Marika Ritari


huvijuht + õpilased
toimub õppeaasta lõpus

õnnestus hästi

toimub õppeaasta lõpus
toimub pärast tegevust

toimub pärast tegevust
Tervis ja heaolu:
eesmärgiks vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks kujunev õpilane, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele.
jooksupäev


välisorienteerumine 7.-12.kl


tervise teabepäevad

rahvastepalli turniir 4.-6.kl


maleturniir


loengud koolikiusamisest


loeng Tartu Ülikoolist vaimse tervise teemal 10.-12.klassidele

südamenädal


ringteatejooks jm võistlusedõuetunnidvaikuseminutid koolis
12.-16.09.2016


19.-23.09.2016igas kuus

õppeaasta jooksul

28.-30.11.2016

23.-27.01.20176.01.2017aprill 2017


8.-12.05.2017
õppeaasta jooksul


õpppeaasta jooksul
Virge Kabrits


Rein Ikkonen + õpilased


Margit Pärn

Mati Uusmaa


huvijuht


Margit Pärn


Ave TederMargit Pärn + õpilased

Rein Ikkonen + õpilasedaineõpetajadGedi Põder + õpilased
õnnestus hästi

õnnestustoimub õppeaasta lõpus


toimub pärast tegevust

toimub pärast tegevust

õnnestustoimub pärast tegevust

toimub õppeaasta lõpus

toimub õppeaasta lõpus

toimub õppeaasta jooksul


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar