pühapäev, 29. jaanuar 2017

Milised mõtted meil on olnud?

Järgnevad mõtted ja pakutud tegevused on tulem meie kümne aasta tagusest tööst.

Komisjoniliikmete poolt pakutu:

 1. kohti, kus lapsed saaksid istuda, ja tugevamaid aluseid, kus kirjutada, kaasaskantavat tahvlit õpetajale
 2. õpperajad parki
 3. lastevanemate kaasamine
 4. loodusainete õpetamine looduses ja tervislikud ainetunnid värskes õhus
 5. õuesõpe ei tohiks kujuneda tavaliseks ainetunniks väljas, vaid õues tuleb teha vaid seal täidetavaid ülesandeid, mis toetavad õppekavas läbitavat teemat
 6. kasvatada õpilastes korra- ja puhtusearmastust nii kooli sees kui ümbruses, k.a park
 7. kaunis koolimaja ja selle ümbrus
 8. integratsioon uurimisteemadega
 9. rahvuslike tähtpäevade sidumine õuesõppimisega
 10. jagada klassid astmeti, kes millega tegeleb; gümnaasiumiõpilastest juhid
 11. iga veerandi lõpus on planeeritud õuetegevus
 12. I astmes loodusteaduste konverents, millele eelneb töö ainetundides
 13. piiritleda keskkonna  mõiste ja selged seosed õppeainetega
 14. veed Lepistiku pargis, Päikesesüsteemi  mudeli rajamine maastikule
 15. haridustehnoloogia ja loodussõbralikkuse lõimumine TTGs

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar