esmaspäev, 27. november 2017

Abiturient Armani Pogosjani kokkuvõte algatatud tegevustest jäätmenädalal

Keskkonnakaitse- ning jäätmenädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis
20.11 - 24.11.2017

Roheline kool

Ajavahemikus 20.11 - 24.11 viisid õpilased Armani Pogosjan, Marko Aarniste ning Rain Siegel läbi järgmised tegevused.

  1. Taarapakendite kogumine
  2. Koolitoidu eksperiment
  3. “Tarbi targalt” kampaania

Tulemused ning kokkuvõtted.

1.Taarapakendite kogumine

Algne mõte: kogume üle terve koolimaja taarapakendid ning saadud tulu suuname heategevusele. Tellime 20 musta värvi anumat, mille peale kleebime “taara” sildid, et koolipere teaks, millega tegu, ning asetame need kooli peale laiali. Arvutuste kohaselt läheb üks anum iga prügikasti juurde, mis asub koridorides, sööklas ning puhveti juures. Kaasame sellesse ka juhtkonda ning klassijuhatajaid, et nad teavitaks oma õpilasi, et toimub selline aktsioon. Õpilased peavad teadlikud olema sellest, vastasel juhul viskavad nad oma pudelid prügikasti, mitte meie anumatesse. Päeva lõpus kogume need pudelid kokku ning asetame kõik ühte suurde anumasse. Kaasata tuleb ka koristajad, et selle nädala jooksul nende poolt kogutud pudelid samuti läheksid sellesse ühtsesse anumasse. Nädala lõpus viime kogutud taara taarakäitlemiskeskusesse, ning saadud tulu suuname Ma Armastan Aidata organisatsiooni, kust edasi liigub saadud tulu  abivajajateni.
Tulemus: viie päevaga kogusime ligi 90 pudelit, millest saadud tulu oli 9 eurot ja 10 senti. Arvestades õppeaasta pikkust 8 kuud (ilma vaheaegadeta), õppeaasta peale võiks koguneda 291 eurot ja 20 senti. (9,10 eurot * 4 nädalat * 8 kuud). See on märkimisväärne summa, mis eiramisel läheb see otse prügikasti.

Taaraanumad olid asetatud prügikastide juurde üle terve koolimaja. Vaadates nädala jooksul kogutud pudelite kogust, leiame, et ei tasu seda projekti katkestada. Peab rohkem teavitama noori jäätmete sorteerimise ning aruka käitlemise tähtsusest. Selle nädala eest saadud tulu suuname meie koordinaatori, õp. Ave Tederi abil Ma Armastan Aidata organisatsiooni, kust edasi liigub saadud tulu  abivajajateni.

2. Koolitoidu eksperiment

Algne mõte: ajavahemikus 13.11 - 17.11 kaalume gümnaasiumi poolt söömata jäänud toidujäätmeid, täpsemalt prügikotte, ning dokumenteerime need. Järgmise nädala jooksul (20.11-24.11) kleebime letiklaasidele kleepsud “Tarbi targalt” ning agiteerime õpilasi tarbima mõistlikes kogustes, et vähendada raisku läinud toidu koguseid. Kaalume selle nädala kogused ning teeme vastavad järeldused. Kui eksperiment näitab, et antud kleepsud toovad kasu, siis jätame need alles. Antud tegevusest peavad olema teadlikud nii juhtkond kui ka sööklapersonal. Igapäevased kaalumised võivad võtta kaalujatel palju aega, kuid siiski üritavad nad õigeks ajaks tundidesse jõuda.
Tulemused

Esimese nädala (13.11 - 17.11) kaalumiste tulemusena saime teada, et prügikasti läks pärast 244 õpilase (8.-12.klass) söömist 19 kilogrammi toiduaineid. Infosiltide nädala jooksul vähenes 244 õpilase toidu raiskamine 1 kg võrra. Järelduses leiame, et infosiltidelt “Tarbi targalt!” oli kasu. Kaalumisel aitas kaasa lahke koolisöökla personal!

3. “Tarbi targalt!” kampaania

Algne mõte: ajavahemikus 20.11-24.11 kleebime tualettruumides kleepsud “Tarbi targalt” paberi- ning seebianumatele, et teavitada ning meelde tuletada õpilastele ning kooliperele, kui tähtis on tarbida targalt ning hoolida meie keskkonnast. Sellega me üritame vähendada nii paberi kui ka seebi kulusid, mis on kasulik nii koolile kui ka keskkonnale. Vähem raiskamist, rohkem säästmist.

Tulemused: Tallinna Tehnikagümnaasiumi kõikidesse 36 tualettruumidesse paigaldati infosildid “Tarbi targalt!”, mis visuaalsel kontrollil näitasid head tulemust. Tualettruumide prügikastides ei olnud varasemaga võrreldes nii palju tualettpaberit ning prahti, millest võib järeldada, et õpilased käitlevad paberit ning kätepesuvedelikke arukalt siis, kui neile seda meelde tuletada (siltide abil). 

 Kokkuvõttes leiame, et Tallinna Tehnikagümnaasiumi juhtkond, personal ning, mis kõige tähtsam - õpilased, võtsid keskkonnakaitse- ning jäätmenädala lahkesti vastu. Planeeritud ideed said toetust ning olid suurte raskusteta teostatud.

Ennekõike soovime tänada meie koordinaatorit, õp. Ave Tederit, kes aitas ning juhendas meie tiimi igal etapil ning ilma kelleta ei saaks teostada kõiki neid tegevusi.


Samuti täname kooli juhtkonda, sööklapersonali, õpetajaid ning kõiki, kes aitasid ning panustasid sellesse projekti. Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar