esmaspäev, 29. märts 2021

Loodusõpetuse õpetaja Ene Lehtmetsa tegemised keskkonna temaatikast koolitundides

 

Loodusõpetuse õpetaja Ene Lehtmets viis sügisel 10. klassidega läbi keskkonnategurite uuringuid ja mõõtmisi. Õpilased töötasid rühmades ja igal rühmal oli oma piirkond kooli lähemas ümbruses.

Näide: „Keskkonnategurid Tammsaare tee äärsel alal“, uuringu läbiviijad Brigitta Tuisk, Johanna E Ader, Hanna Uusmaa ja Mirtel Migur, 10.b klassist. Tulemusena leidsid tüdrukud, et õhu kvaliteet, müra ning inimeste tegevus selles piirkonnas on halb.

Praegu tegeletakse prügi ja jäätmete teemaga. Vaadata tuli filmi Youtube`st ookeanide reostumisest ja täita tööleht. Ühe õpilase täidetud töö näidisena: Kristo Saakpakk, 10.a klass

1. Milliseid plasttooteid on ookeanis kõige rohkem? Plastpudeleid, kilekotte, erinevaid pakendeid

2. Plast on hea materjal, sest ta on väga vastupidav ja odav toota

3. Plast on kohutav materjal, sest  ta ei lagune looduses kiiresti ja pideva tootmise juures satub suur osa selles ookeanitesse, ja mujale loodusesse, tootmisel eraldub palju kasvuhoonegaase.

4. Praktiline töö: Milliseid jäätmeid kodus sorteerite ja kogute eraldi?

Korja ühe nädala jooksul kodus tekkivad jäätmed liikide järgi eraldi ja selgita välja, mis tüüpi jäätmeid tekib teie peres mahult kõige rohkem. Kaalu kogutud jäätmed, mis tüüpi jäätmeid tekkis kaalult kõige rohkem? Tulemused vormista tabelina

Eraldi sorteerime pudeleid, paberit ja pappi, toidujäätmeid, ohtlikke jäätmeid ja olmeprügi.

Mahult tekib meie peres kõige rohkem erinevate toiduainete pakendeid- Kommipaberid, mahlapakid, lihakarbid, piimapakid, erinevad salati ja muude asjade karbid, popcorni pakid jne.

Kaalult tekib meil ka kõige rohkem pakenditest koosnevat prügi

5 inimese peale nädalas

pakendite arv nädalas

pakendi kaal kilogrammides 

Kokku nädalas kaal

pakendite prügi (olmejäätmed kaasa arvatud)

5 suurt prügikotti

keskmiselt 4.5

22,5kg

toidujäätmeid 

3 väikest kotti

keskmiselt 4 

12kg

taarat 

Keskmiselt 32 pudelit 20 alumiiniumist purki

pudel 0.04 kg ja

purk 0.05 kg

 

2.28 kg

paber ja papp

2 suuremat pappkarpi

4 väiksemat mõõtu pappkarpi

Paberilehed ja muud sellised - 1kg

suur pappkarp 0.7

väiksemat mõõtu pappkarp 0.3

3.6kg

 10.klassi õpilastega uuritakse kursuse "Keskkond ja tehnoloogia " raames järgmisi teemasid.

 1) Keskkonnategurid linnas

2) Keskkonna happesuse uurimine

3) Jäätmete teke ja sorteerimine

4) Kliimamuutused

5) Plastjäätmed

 

6.klassiga tegi õpetaja Ene Lehtmets sügisel õuesõppe tunni ajal mulla uuringuid (millised mulla kihid, kui paks huumusekiht, kas muld on viljakas, millised taimed kasvavad) Lepistiku pargi ääres. Talvel kasvatati erinevaid idusid, mida on tore salatitesse panna ja niisama süüa. Veebruaris tehti ilmavaatlusi õues, mõõdeti õhutemperatuuri, õhurõhku, õhuniiskust, lumikatte paksust ja võrreldi kliimakaartidel olevate vastavate näitajatega.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar