teisipäev, 27. august 2019

õppeaasta 2019/2020


TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUMI KESKKONNATEGEVUS 2019/2020.ÕPPEAASTAL

TTG keskkonnaeesmärgid                                                eesmärkidest tulenevad tegevused
Endale ja kaaslastele sõbralik, turvaline ning tervislik mikrokliima
õueala kujundamine õppimiseks sobivaks ning ilumeele arendamiseks;
vabas õhus tegutsemise võimaluste arendamine (õuesõppeklass);
keksukast asfaldile;
jalgrattasõidu populariseerimine (tulen rattaga kooli)
Säästev areng
energianädal
Keskkonnasõbralikum tarbimine
prügi süsteemne sorteerimine;
vee, elektri kokkuhoidmine + jäätmete vähendamine;
supi reklaampäev
Sõbralik õhkkond ning õppimist soodustav ja arendav keskkond võimaldamaks teadvustada loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid.

puude (jm taimede) kooli aias teabetahvliga märgistamine


A 1. Tööplaanis on eesmärgid ja peamised tegevused paigas, ajakava kujuneb töö käigus.
   2. Suurprojekt, milles TTG osaleb, otsustatakse sügise jooksul.

B Supireklaami päev VALDKONNAD TERVIS JA HEAOLU, JÄÄTMED
Toiduraiskamisele tähelepanu pööramise aktsioon VALDKONNAD JÄÄTMED, PRÜGI, TERVIS JA HEAOLU, KLIIMAMUUTUSED
Prügisorteerimine VALDKOND PRÜGI
Energianädal: energiasäästutunnid, nn sooja kampsuni päev (saab siduda eesti rahvakunsti ja käsitöö teemaga) VALDKONNAD ENERGIA, KLIIMAMUUTUSED
Jalgrattasõidu populariseerimise päev VALDKONNAD TRANSPORT, TERVIS JA HEAOLU
Suund õuesõppeklassi kasutamisele VALDKONNAD TERVIS JA HEAOLU, ÕUEALA, ELURIKKUS JA LOODUS
Keksukast hoovi joonistada VALDKONNAD ÕUEALA, TERVIS JA HEAOLU
            VALDKOND INFO, TEAVITAMINE JA KAASAMINE SOBIB IGALE POOLE.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar